Het is de liefde die we niet begrijpen: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Titel

De titel van het boek komt terug in een van de verhalen.

Titel Het is de liefde die we niet begrijpen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Titel
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus titel
Je leert reflecteren op de betekenis van de titel
Gemaakt door Jos Krijnen

Opdracht 1


Welke verwachtingen wekte de titel van het boek? Waar dacht je dat het boek over zou gaan? Wat voor soort boek dacht je dat het zou zijn? Zijn die verwachtingen uitgekomen? 


Opdracht 2


Zoek op in welke passage de titel terugkomt.


Opdracht 3


Beschrijf wat er in die passage gebeurt.


Opdracht 4


Leg uit met voorbeelden of je de titel wel of niet bij het hele boek vindt passen.


Opdracht 5


Bedenk twee alternatieve titels en leg uit waarom je die bij het boek vindt passen.


Opdracht 6


Welke titel vind je het beste? De titel die Bart Moeyaert heeft bedacht of een van de titels die je zelf hebt bedacht?