Het woeden der gehele wereld: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Intertekstualiteit

In Het woeden der gehele wereld wordt vaak verwezen naar andere teksten, onder andere naar Bijbelteksten en teksten van muziekstukken. Dit verschijnsel wordt in de literatuurwetenschap aangeduid met 'intertekstualiteit'. Een van de interteksten in Het woeden der gehele wereld is Mozarts opera Le nozze di Figaro (de bruiloft van Figaro).

'En ik dacht ook: "Dit is toch te gek voor woorden, dit is absolute, complete, volledige waanzin, zulke dingen kunnen in opera's gebeuren, in Le nozze di Figaro, maar toch niet in werkelijkheid? Goed, God zoekt ons te doden, maar zo'n slechte smaak kan Hij toch niet hebben?"' (deel 3, 'Sirius')

In deze opdracht ga je op zoek naar overeenkomsten tussen Het woeden der gehele wereld en Le nozze di Figaro.

Titel Het woeden der gehele wereld
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Intertekstualiteit
Studielast 4 uur
Werkvorm tweetal
Focus intertekstualiteit
Je leert een intertekst herkennen.
Gemaakt door Els van der Geest | Marlies Schouwstra
Bron operaballet.nl | synopsis Le nozze di Figaro

Vraag 1

Herlees de betreffende passage uit deel 3. Welke gedachte roept deze respons op in Alexander? Wat is er precies te gek voor woorden? Verwijs in je antwoord naar Oberstein en Alexanders ouders.

Vraag 2

Bron 1 is een synopsis van Le nozze di Figaro. Een synopsis is een samenvatting van een opera, waarin de verwikkelingen centraal staan. Zonder synopsis is het verhaal van veel opera's moeilijk te volgen. Welke overeenkomsten zie je tussen Le nozze di Figaro en Het woeden der gehele wereld?

Vraag 3

Schrijf nu zelf een synopsis van Het woeden der gehele wereld. Ga net zo te werk als men in bron 1 heeft gedaan.

Vraag 4

Alexander vindt opera's getuigen van slechte smaak. Waarom?

Vraag 5

Vind je dat Alexanders mening over opera's overdraagbaar is op Het woeden der gehele wereld? Kun je, met andere woorden, stellen dat wat Alexander van opera's vindt, ook geldt voor de roman? Licht je antwoord duidelijk toe.