Magnus: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Titel

Titel Magnus
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Titel
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus titel
Je leert reflecteren op de betekenis van de titel.
Gemaakt door Martijn Koek

A

Stel je voor: jij gaat een boek schrijven over jouw leven tot nu toe. Je hebt veel talent, dus uitgevers staan in de rij. Je kiest voor een uitgever en gaat met een redacteur in gesprek over een geschikte titel voor jouw boek. De redacteur geeft je vier opties:
a. een titel met jouw eigen naam
b. een titel met de naam van een andere persoon die een rol heeft gespeeld in jouw leven
c. een titel met een gevoel dat een belangrijke rol heeft gespeeld in jouw leven
d. een titel met een plek die een belangrijke rol heeft gespeeld in jouw leven

Maak een top 4. Zet bovenaan het titelidee dat je het meest aanspreekt, en onderaan het minst aansprekende idee. Licht je volgorde toe.

B

Merlijn Kaiser maakt nogal wat mee in Magnus en ook ontmoet hij redelijk wat mensen die hij vrij goed leert kennen. Het lijkt vreemd dat het boek dan als titel de naam van een bijfiguur heeft gekregen, een figuur bovendien die Merlijn nooit echt goed leert kennen.

Vraag 1

In tabel 1 zie je vijf alternatieve titels. Geef per titel aan of hij beter, slechter of even goed is dan/als Magnus en leg je keuze uit. Verwijs bij je uitleg naar het boek.

Vraag 2

Wat vind jij uiteindelijk de beste titel voor dit boek?

Tabel 1

Titel Beter/slechter/even goed Uitleg en verwijzing naar verhaal
Merlijn
Caro
Nachttrein naar Florence
Een goede dag voor een orgasme
Liefde is: vallen en helpen opstaan
[hier kun je een titel noteren die je zelf hebt bedacht]

C

Vraag 1

Arjan Lubach heeft jouw boek (zie vraag 1) ook gelezen, en is zeer onder de indruk. Hij vraagt je of je hem wilt helpen. Hij overweegt namelijk voor de volgende druk van Magnus iets aan het verhaal aan te passen, zodat de titel (nog) beter past. Hij twijfelt echter over wat hij precies zal doen:
a. een hoofdstuk toevoegen uit het perspectief van Magnus, waarin hij uitlegt waarom hij zo geobsedeerd werd door Caro;
b. aan het slot het mysterieuze meisje vervangen door Magnus, die zich bij Merlijn verontschuldigt, en daarmee de epileptische aanval voorkomt;
c. Cecilia krijgt aan het einde, in Merlijns huis, een telefoontje: Magnus is overleden. Snikkend stort zij zich in de armen van Caro, en dan volgt het oorspronkelijke einde;
d. toch maar niets veranderen.
Geef je advies aan Arjan Lubach, en licht het toe door te verwijzen naar minimaal twee andere scenes met Magnus die al wel in het boek staan.

Vraag 2

Kijk nog eens naar je antwoorden de A- en B-vragen. Hoe belangrijk is een titel eigenlijk bij het begrijpen van een boek, vind jij? Licht je antwoord toe.