Met huid en haar: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

De meeste boeken bevatten kenmerken van meerdere genres en kun je daarom niet onderbrengen bij één genre.

Titel Met huid en haar
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus genre
Je leert reflecteren op het genre van het boek
Gemaakt door Marlies Schouwstra
(Literaire)theorie 'Genreleer', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 30-77.

Vraag 1

Zoek in de Literaire theorie naar informatie over de volgende genres:

a. biografische roman
b. familieroman
c. historische roman
d. ontwikkelingsroman
e. probleemroman
f. psychologische roman
g. strekkingsroman/tendensroman


Vraag 2

Formuleer bij elk genre zoveel mogelijk argumenten om te onderbouwen waarom Met huid en haar wel/niet tot het betreffende genre gerekend kan worden. Probeer bij elk genre zowel argumenten voor als tegen te bedenken.


Vraag 3

Tot welk(e) genre(s) kan Met huid en haar volgens jullie niet gerekend worden?


Vraag 4

Tot welk(e) genre(s) kan Met huid en haar volgens jullie wel gerekend worden?


Vraag 5

Als jullie Met huid en haar zouden moeten onderbrengen bij één genre, welk genre zou dat dan zijn?