Met mij gaat alles goed: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis

In de brief van 17 augustus 1992 naar Hugo Vandamme vertelt Jonas over de begrafenis van zijn oma waarbij hij aanwezig is geweest in Diest, België. Belangrijker is het bezoek dat hij daarna met zijn vader heeft gebracht aan het huis van zijn oma, die al vijf jaar weduwe was. Daar vindt een familieberaad plaats over de bestemming van het huis. Jonas geeft de doorslag bij een stemming: het wordt een tehuis voor ex-Joegoslavische vluchtelingen. Jullie gaan uitzoeken hoe Jonas komt tot zijn beslissende ingreep en wat de betekenis ervan is.

Titel Met mij gaat alles goed
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Betekenis
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus betekenis
Je leert te onderzoeken wat de betekenis is van verwijzing naar historische achtergronden
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 nl.wikipedia.org | over de oorlogen in Joegoslavië
Bron 2 kunst-en-cultuur.infonu.nl | over de oorlogen in Joegoslavië

A

Om te beginnen moeten jullie de taken verdelen: de een ('Hist.') zoekt de historische informatie op; de ander ('Rom.') leest de aangegeven tekstdelen en beantwoordt de vragen daarover. Voordat jullie samen verder gaan met B en C, moeten jullie elkaar informeren en de verbanden leggen tussen brieven en historische werkelijkheid.

Vraag 1

Hist.: Lees de bronnen 1 en 2. In bron 2 moet je goed letten op de informatie die gezien de datum relevant is voor het verhaal. Maak een klein overzicht: welke zelfstandige landen zijn ontstaan uit het Joegoslavië van Tito? Welke hoofdsteden hebben die landen? Welke van die landen zijn met elkaar in oorlog geraakt? Wie zijn Milosevic en Karadzic?


Vraag 2

Hist.: Noteer puntsgewijs belangrijke ontwikkelingen in de oorlog.


Vraag 3

Rom.: Noteer de nationaliteit van Irina, van haar ex-man – de vader van Michaël - , van Michaël (let op zijn achternaam) en van Marta. Herlees hiervoor onder andere de brieven van Michaël van 6 juli 1992 en van Irina van 14 juni 1992.


Vraag 4

Rom.: Leg nu uit wat Michaël bedoelt als hij het heeft over 'ustasja-slet' wanneer hij denkt aan mogelijke toekomstige ruzies met Marta. Zoek de term ustasja of ustasha op.


Vraag 5

Rom.: Leg op grond van de in 3. genoemde brieven goed uit dat Irina en Michaël hetzelfde denken over nationaliteiten en nationalisme.


Vraag 6

Bespreek samen wat jullie ontdekt hebben en welke betekenis de romanfragmenten nu krijgen. Noteer de belangrijkste verbanden.


B

Vraag 1

In Jonas’ brief van 17/08/1992 zegt hij: '… kreeg ik ineens een ingeving. Een illuminatie.' Wat is een illuminatie in dit verband?


Vraag 2

Jonas relativeert zijn eigen succes. Waaraan schrijft hij zijn geweldige actie en uitspraak toe?


Vraag 3

Wat is jullie idee over hoe Jonas op die geweldige gedachte en uitspraak komt?


Vraag 4

Formuleer zijn voorstel in jullie eigen woorden.


Vraag 5

Leg nu uit dat 'beide oorlogen' bij elkaar komen in het voorstel van Jonas.


C

Vraag 1

In Jonas’ brief van 22 juli 1992 schrijft hij Michaël dat hij niet langer HIV-positief is, maar dat aids is uitgebroken. Herlees die brief.


Vraag 2

Zoek nu op in welk van de drie delen van de roman deze brief staat. Bespreek samen welke betekenis de titels van de delen nu krijgen.


Vraag 3

Noteer wat jullie hebben geleerd van deze opdracht. Vinden jullie het zinnig verbanden tussen historische werkelijkheid en een roman uit te zoeken?