Met mij gaat alles goed: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Leidmotieven

Deze opdracht is zeer geschikt voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in moderne cultuur en de betere popmuziek.
Het is handig dat je de opdracht leest voordat je het boek gaat lezen!

Titel Met mij gaat alles goed
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Leidmotieven
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus leidmotieven
Je leert hoe je meer betekenis aan een verhaal kunt toekennen door 'details' te onderzoeken
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron youtube.com | 'Lust for life' van Iggy Pop

A

Lees eerst de Literaire theorie hieronder; voor een uitgebreidere beschrijving kun je terecht in het Basisboek literatuur..

Vraag 1

Een van de leidmotieven in Met mij gaat alles goed is popmuziek, een ander is kunst. Soms zijn er ook raakvlakken, zoals bij het noemen van de kunstenaar Andy Warhol, die een grote stimulans was voor een band als The Doors. En de kunstenaar Keith Haring die vaak genoemd wordt in de brieven, overleed in 1990 aan aids.

Gebruik het schema. Zoek op wie die popmusici en kunstenaars zijn. Als er daarnaast in het verhaal een werk van die artiest(en) wordt genoemd, noteer je ook dat. Zo niet, zoek dan zelf een werk op dat je vindt passen bij het verhaal.

Geef van iedere naam die je genoteerd hebt, een beschrijving die duidelijk maakt wat de functie ervan is in het verhaal. Neem daarnaast de url op van het genoemde werk of een werk dat je passend vindt bij het verhaal. Relateer ook het werk/nummer aan de inhoud van Met mij gaat alles goed, zoals in het gegeven voorbeeld is gedaan. Je kunt het nummer ook beluisteren bij bron 1. Op deze manier maak je een 'sound- en beeldtrack' van het verhaal.

Naam artiest titel werk (+ url) verband met het verhaal
Iggy Pop, godfather van de punk, die niet alleen zijn muziek, maar ook zijn lijf gebruikte om zich heftig uit te drukken Lust for life https://www.youtube.com/watch?v=bvAD3hGoEHo Het nummer drukt de vitalistische levensinstelling van Jonas uit; hij houdt van feesten, dansen en vrijen

B

Vraag 1

Wat drukt die 'sound- en beeldtrack' van het verhaal nu uit?


Vraag 2

Vind je het gebruik van deze leidmotieven door Simoen functioneel? Beargumenteer je antwoord.


Vraag 3

Vind je onderzoek ernaar bijdragen aan je begrip van en waardering voor de roman? Beargumenteer je antwoord.

 

Literaire theorie

Het begrip leidmotief wordt vaak gebruikt in de literatuurwetenschap, waar het in ongeveer dezelfde betekenis wordt gebruikt als in de muziek. Een goed voorbeeld is een typische uitspraak van een karakter, die telkens weer herhaald wordt. Een leidmotief is dus een formeel stijlmiddel: het komt in de tekst uitdrukkelijk, herhaaldelijk voor. In die zin verschilt het van het (abstractere) grondmotief van een werk, dat op verschillende manieren uitgedrukt kan worden en inhoudelijk van aard is.

Naar: 'Leidmotief', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, p. 114.