Op hoop van zegen: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Rolverdeling

Titel Op hoop van zegen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Rolverdeling
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus rolverdeling
Je leert reflecteren op de betekenis van verschillende personages voor het stuk.
Gemaakt door Pieter Waalewijn

A

Heb je wel eens meegedaan aan een opvoering? Denk aan amateur- of schooltoneel, de musical van groep 8 of een sketch voor een bruiloft.

Vraag 1

Hoe heette dat stuk of die musical en welke rol had jij?


Vraag 2

Weet je nog wie de hoofdrol had? En weet je nog waarom juist die persoon de hoofdrol kreeg?


Vraag 3

Waarom werd die rol eigenlijk als hoofdrol gezien? Kies uit (er zijn meer antwoorden mogelijk):

Optie A: Omdat die de meeste tekst of liedjes had
Optie B: Omdat die het leukst of grappigst was
Optie C: Omdat dat personage eigenlijk constant op het toneel te zien was
Optie D: Omdat het om dat personage draaide op het hoogtepunt van het verhaal
Optie E: Omdat … (vul zelf aan)


B

Hoe zit het eigenlijk met de rolverdeling in Op hoop van zegen?

Vraag 1

Zet de volgende zeven personages op volgorde (in schema 1), de belangrijkste bovenaan: Barend, Clémentine, Geert, Jo, Kniertje, reder Bos, Simon.


Vraag 2

Is het personage dat je op de eerste plaats hebt gezet dus de hoofdrolspeler? Leg in maximaal 40 woorden uit waarom dat volgens jou zo is.


Vraag 3

Op hoop van zegen bestaat uit vier bedrijven. Ga voor elk van de genoemde personages na in welk bedrijf ze optreden. Vul de nummers van die bedrijven in de tweede kolom van het schema in.


Vraag 4

In welk bedrijf zit volgens jou het dramatische hoogtepunt (of de ontknoping) van het verhaal? Licht je keus kort toe.


Vraag 5

Wie van onze zeven personages zijn op het toneel betrokken bij dat dramatische hoogtepunt? Plaats een kruisje achter hun naam in de derde kolom.


Vraag 6

Wie van de zeven doet, over het hele stuk gezien, volgens jou de belangrijkste of indrukwekkendste uitspraak? Neem die uitspraak over en zet hem in de vierde kolom.


Vraag 7

Kijk nog even terug naar je antwoorden bij A3 en B2. Heeft 'jouw' hoofdrolspeler uit Op hoop van zegen terecht de hoofdrol gekregen als je naar het ingevulde schema kijkt? Als er verschillen zijn tussen je eerdere antwoorden en het schema – wat best kan – leg dan uit waar dat volgens jou aan ligt: waarin wijkt Op hoop van zegen af?


Schema 1

Personage Bedrijf 1/2/3/4 Hoogtepunt Uitspraak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.