Phileine zegt sorry: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis

Het is vaak moeilijk om in één zin te zeggen waar een boek nu eigenlijk over gaat. In deze opdracht gaan jullie daar samen over in gesprek.

Titel Phileine zegt sorry
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Betekenis
Studielast 2 uur
Werkvorm drietal
Focus betekenis
Je leert reflecteren op de betekenis van de roman.
Gemaakt door Esther Tros
Bronnen trouw.nl | Rob Schouten, 'Misantropische heilsboodschap van Ronald Giphart'

Vraag 1


(individueel) Bestudeer de Literaire theorie. Noteer in eigen woorden een definitie van de begrippen 'grondmotief' en 'thema'. Tip: het kan handig zijn om grondmotief op te vatten als een soort 'boodschap'.


Vraag 2


(individueel) Noteer drie thema's van Phileine zegt sorry en formuleer vervolgens wat volgens jou het grondmotief is.


Vraag 3


(samen) Bespreek samen wat jullie bij opdracht 2 hebben opgeschreven. Waarschijnlijk zullen jullie het niet helemaal met elkaar eens zijn. Probeer al pratende tot overeenstemming te komen.


Vraag 4


(indivueel) Bestudeer nu bron 1 en noteer de opmerkingen die volgens jou betrekking hebben op het grondmotief van de roman.


Vraag 5


(samen) Bespreek samen wat jullie hebben opgeschreven bij opdracht 4. Zijn jullie het met elkaar eens? Probeer het weer eens te worden over de vraag: wat is volgens Rob Schouten het grondmotief van de roman?


Vraag 6


(samen) Vergelijk nu jullie antwoorden op de vragen 3 en 5 met elkaar en formuleer samen in één zin het grondmotief van de roman als antwoord op de vraag: Waar gaat Phileine zegt sorry over?


(Literaire)theorie


Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 114