Sonny Boy: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

 

'Goed en kwaad zijn niet absoluut, het is een afspraak die in elke tijd weer anders is.'
Joost Conijn, kunstenaar, in: NRC Handelsblad, 11 september 2012 

Titel Sonny Boy
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | personages
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus personages
Je leert reflecteren op de manier waarop de schrijver de persongages vormgeeft.
Gemaakt door Judith de Lang

A
In kinderboeken zoals Oorlogswinter worden personen in oorlogstijd vaak verdeeld in 'goed' en 'fout'. Goed wil zeggen: betrouwbaar, oprecht, streven naar het goede en vooral: aan de goede kant staan van de scheidslijn. In de Tweede Wereldoorlog betekende dat natuurlijk dat je aan de geallieerde kant stond. Fout zijn alle mensen die het gedachtegoed van Hitler en nazi-Duitsland aanhangen, openlijk of heimelijk als verrader. In kinderboeken zie je vaak dat de goeden overwinnen, zij weten voor elkaar te krijgen dat de bezetter wordt verdreven en verslagen. Hoe zit het met dit beeld in het verhaal van Sonny Boy? Wie zijn de goeden, wie zijn er fout en krijgen deze personen van de schrijver het lot dat zij verdienen? Vul onderstaande tabel in met steekwoorden. Wees concreet, dus niet: 'was moedig', maar wel: 'durfde het aan om mensen over de grens te smokkelen terwijl dat levensgevaarlijk was.' Maak bij het invullen gebruik van het boek.

B
Beantwoord nu de volgende vragen.
Vraag 1 Welke persoon uit bovenstaand schema is het minst duidelijk helemaal goed of helemaal slecht? Waarom vind je dat?
Vraag 2 Heb je wel eens een ander boek gelezen waarin het slecht afloopt met een goede persoon?
Vraag 3 Ken je een boek waarin je niet meteen door hebt of een personage goed of slecht is? Zo ja, welk boek was dit en om welke persoon ging het? Hoe vond je het dat de schrijver je zolang deze informatie onthield?
Vraag 4 Wat vind je plezieriger: als het verhaal zwart-wit is of wanneer er complexere personages in het verhaal voorkomen? Licht je antwoord toe.
Vraag 5 Stel dat Annejet van der Zijl ervoor had gekozen om het verhaal een positief, hoopvol slot te geven. Had je Sonny Boy dan een beter of een slechter boek gevonden? Licht je antwoord toe en gebruik informatie uit de tabel.