Sonny Boy: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Verteltechniek

Een belangrijke gebeurtenis in het boek vormt de arrestatie van Rika en Waldemar met hun zoontje en hun onderduikers. De schrijver vertelt hierover op pagina 173-176. Je gaat van de arrestatie een stripverhaal maken. Aan jou de taak om stemmen te geven aan Rika, Waldemar en Waldy en hun gasten. Je gebruikt geen voice-over in je verhaal. Bedenk dat je in een stripverhaal ook gedachten kunt optekenen. Je stripverhaal beslaat minimaal vijftien kaders. Je bent vrij in de vormgeving en tekenstijl (bijvoorbeeld manga, popart, klassieke avonturenstrip).

Titel Sonny Boy
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | verteltechniek
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus verteltechniek
Je leert reflecteren op de uitwerking die de vertelwijze op jou heeft.
Gemaakt door Judith de Lang
Bron nl.wikipedia.org | 'Stripverhaal': zie voor meer achtergrondinformatie de links achter dit artikel
  1. Lees pagina 173-176 van het boek aandachtig en bedenk hoe deze arrestatie er volgens jou heeft uitgezien. Welke beelden roept dit fragment bij jou op? Hoe rook het die morgen? Welke geluiden horen bij de arrestatie? Welke kleuren zie je voor je? Wat droegen de verschillende personages? Wat voelden zij? Wat zeiden zij en wat dachten zij? Waar bevoinden zij zich en wat deden zij?
  2. Maak een woordweb van je ideeën en beelden bij dit stukje.
  3. Bestudeer bron 1. De ideeën zet je om in een kladversie van je stripverhaal. Ga daarbij uit van vijftien even grote kaders, tenzij je reden hebt om hiervan af te wijken. 
  4. Teken op een dik vel wit papier minimaal vijftien kaders met potlood.
  5. Vul deze kaders in aan de hand van je schets. In deze fase zal de meeste tijd gaan zitten. Houd hiermee rekening bij je planning. Zorg ervoor dat de tekeningen voldoende invulling krijgen en zorg ervoor dat jouw stijl valt af te lezen van je stripverhaal. Kortom, besteed voldoende tijd en aandacht aan het uitvoerende werk.
  6. Ten slotte vergelijk je jouw verhaal van de dramatische gebeurtenissen met de manier waarop Van der Zijl hierover vertelt. In de versie van Van der Zijl hebben de personen geen eigen stem. In jouw verhaal wel. Welke wijze van vertellen heeft jouw voorkeur en waarom? Geef ten minste twee argumenten.