Sonny Boy: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Motieven

Op de omslag van Sonny Boy zien we de kleine Waldy lopen langs de vloedlijn. In Sonny Boy wordt in de titel van drie hoofdstukken expliciet verwezen naar water. Deze drie plaatsen ga je onderzoeken en met name de relatie tussen het water en Waldy's vader, Waldemar.

Titel Sonny Boy
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | motieven
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus motieven
Je leert motieven te onderscheiden en hun functie in het verhaal te onderkennen.
Gemaakt door Judith de Lang

Op de omslag van Sonny Boy zien we de kleine Waldy lopen langs de vloedlijn. In Sonny Boy wordt in de titel van drie hoofdstukken expliciet verwezen naar water. Deze drie plaatsen ga je onderzoeken en met name de relatie tussen het water en Waldy's vader, Waldemar.

A
Neem de titel van de drie bovengenoemde hoofdstukken over en lees deze hoofdstukken nog een keer goed door en bekijk welke rol het water hierin speelt voor Waldemar. Vul tijdens het lezen onderstaande tabel in.

Hoofdstuktitel Welk water? Welke rol speelt dit water voor Waldemar?

B
Vraag 1
Bestudeer de Literaire theorie. Welk soort motief is het water? Beargumenteer je antwoord.
Vraag 2 Zoek op internet naar betrouwbare bronnen waarin je informatie kunt vinden over water als symbool. Noteer verschillende dingen waarvoor water in het algemeen symbool kan staan. Wat zou het water voor Waldemar kunnen symboliseren? Licht je keuze toe.
Vraag 3 In het eerste en laatste hoofdstuk kiest de schrijver ervoor het hoofdstuk geen titel toe te kennen. Daarmee plaatst ze deze hoofdstukken een beetje buiten de rest. Waarom zou ze hiervoor gekozen hebben? Betrek in je antwoord de gegevens uit bovenstaande tabel en bestudeer ook de manier van schrijven (schrijfstijl)  in het eerste en laatste hoofdstuk, vergeleken bij de rest van het boek.
Vraag 4 Waldemar wordt een 'ocean swimmer' genoemd (p. 53). Geef de vertaling en betekenis van dit woord in de context van het verhaal. Ga na of je deze term ook in een groter verband (dus door het hele boek heen) kunt plaatsen voor Waldemar.
Vraag 5 Als je de titel mocht veranderen van het boek en deze nieuwe titel zou moeten verwijzen naar Waldemars relatie met het water, welke keuze zou jij dan maken? Probeer minimaal twee geschikte titels te bedenken en geef aan waarom je dit goede keuzes vindt.
Vraag 6 Aan het einde van het eerste hoofdstuk staat: 'Zij droeg hem, het water was zijn vriend.' Verandert er gedurende het boek iets in de relatie tussen Waldemar en het water? Geef aan waarom je dit vindt. Vind je dit een sterk of minder sterk punt van het boek? Waarom?
Vraag 7 Wat zou er met het boek gebeuren wanneer dit motief van het water achterwege gelaten zou zijn? Wat is jouw mening hierover?

(Literaire)theorie

'Motieven', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-114.