Sonny Boy: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel Sonny Boy
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | personages
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert kritisch reflecteren op het karakter van een personage
Gemaakt door Judith de Lang

Vraag 1 
Je zou kunnen zeggen dat Rika als vrouw haar tijd ver vooruit was. Daarnaast heeft ze bepaalde karaktereigenschappen die haar soms in de problemen brengen en soms ook helpen. Maak een samenvatting van circa 100 woorden waarin je Rika schetst als vrouw en gebruik hiervoor drie invalshoeken: partnerkeuze, moederrol en gastvrouw zijn. Gebruik het boek hierbij en draag voorbeelden aan.

Vraag 2
Houd een interview met je eigen moeder of oma en vraag haar hoe zij haar eigen leven heeft vormgegeven, met de nadruk op aspecten moederschap, partnerkeuze en gastvrouw zijn. Vraag haar ook in hoeverre zij in conflict is gekomen met haar omgeving door de keuzes die zij gemaakt heeft. Maak aantekeningen tijdens het gesprek of neem het gesprek op.

Vraag 3 
Werk je aantekeningen van het interview uit tot een verslag van ten minste 300 woorden.

Vraag 4
Waarin zitten de overeenkomsten en waarin de verschillen tussen Rika en je moeder? Waardoor worden die verschillen veroorzaakt?

Vraag 5 
Als je een meisje bent: Geeft Rika haar vrouw-zijn vorm op een manier die jou aanspreekt? Zou je als Rika willen zijn? Leg uit waarom wel of niet.

Vraag 6
Als je een jongen bent: Zou je een meisje als Rika als vriendin willen? Licht toe waarom je dit wel of niet zou willen.