Sonny Boy: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Fictie en werkelijkheid

Misschien weet je het nog: in 2008 verscheen het boek Echte mannen eten geen kaas van Maria Mosterd waarin zij beschrijft hoe ze vier jaar lang (tussen haar twaalfde en haar zestiende) werd gedwongen in de prostitutie te werken. Dit boek deed veel stof opwaaien, eerst vanwege de beschreven gebeurtenissen en later omdat er getwijfeld werd aan het werkelijkheidsgehalte van het boek. Hoe belangrijk is het dat een verhaal berust op een waargebeurde geschiedenis? Hoe zit dat eigenlijk met de verhouding tussen waarheid en fictie? Daarover gaat deze opdracht.

Titel Sonny Boy
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Fictie en werkelijkheid
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus fictie en werkelijkheid
Je leert reflecteren op de relatie tussen fictie en werkelijkheid.
Gemaakt door Judith de Lang

Vraag 1 Lees bron 1 en 2. Wordt er ergens een verband gelegd tussen de literaire kwaliteit van het boek en het waarheidsgehalte? Licht dit toe. Hoe komt dit?
Vraag 2 Hoe erg is het dat Maria Mosterd waarschijnlijk zaken heeft verzonnen voor haar boek? Leg uit waarom je dit vindt.
Vraag 3 Sonny Boy is ook een boek dat berust op een waargebeurde geschiedenis. Kun je uit het boek opmaken of Van der Zijl zorgvuldig is omgesprongen met de waarheid? Waaraan kun je dat zien? Geef hier minimaal twee argumenten.
Vraag 4 Speelt het waargebeurde voor jou een rol bij het lezen van Sonny Boy? Kies je je boeken het liefste hierop uit, of niet?
Vraag 5 De Amerikaanse schrijver Nathan Englander zegt in een interview: 'Fictie is waar, maar kent diverse versies.' Probeer zijn uitspraak uit te leggen en geef hierbij voorbeelden uit het boek.
Vraag 6 Frank Westerman, een Nederlandse schriijver die zijn verhalen net als Van der Zijl uit de werkelijkheid plukt, zei toen hij De Gouden Uil won met zijn boek El Negro en ik, dat we niet meer moesten spreken van fictieboeken en non-fictieboeken, maar van boeken met of zonder frictie. Leg uit wat hij mogelijk met deze uitspraak bedoelde.

Bronnen

  1. nl.wikipedia.org | 'Echte mannen eten geen kaas'
  2. misdaadjournalist.weblog.nl |Broodje aap met (Mosterd) Kaas