Sonny Boy: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Historische roman

Titel Sonny Boy
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Historische roman
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus historische roman
Je leert reflecteren op verschillende manieren om over geschiedenis te schrijven
Gemaakt door Judith de Lang

Sonny Boy wordt door een bekende Nederlandse recensent beoordeeld in een recensie op 3 december 2004. De recensent, Pieter Steinz van het NRC, is tevreden over het verhaal als historische geschiedenis. Toch is Steinz kritisch over het boek: 'Zo lukt het Van der Zijl niet om de armoede voelbaar te maken die Rika en Waldemar in het begin van hun relatie lijden. En ook (…) de liefde tussen Waldemar en Rika, blijft in het vage. Een romancier, met iets meer vrijheid;, had daar beter mee overweg gekund.' Eigenlijk zegt Steinz hier dat Sonny Boy een betere roman zou zijn geworden als het een historische roman was geweest. Wat zou er veranderen als Van der Zijl had gekozen voor deze vorm van non-fictie? 

Vraag 1 Lees bron 1 en 2.
Welke drie verschillen worden beschreven tussen een biografie en een historische roman?
Vraag 2 Ben je het eens met Pieter Steinz die Sonny Boy rekent tot een geschiedenis?
Vraag 3 Wat zou er aan het boek veranderen als het meer de vorm zou krijgen van een historische roman? Neem voor de beantwoording van deze vraag het fragment waarin Rika's dood wordt beschreven, op pagina 225. Stel dat Van der Zijl een historische roman had geschreven, wat zou er dan veranderen aan dit belangwekkende stukje tekst? Noem minstens drie veranderingen ten opzichte van de bestaande tekst. Neem bij je antwoord ook een fragment op uit de niet-bestaande historische roman Sonny Boy, een fragment dat je zelf hebt geschreven (van een alinea).
Vraag 4 Ben je het eens met Steinz, dat een historische roman meer recht had gedaan aan het verhaal dan de geschiedenis die er nu ligt? Licht je antwoord toe en betrek hierin minstens twee stukjes uit het boek die betrekking hebben op de armoede van Rika en Waldemar en op hun liefde voor elkaar.

Bronnen

  1. nl.wikipedia.org | over 'Fictie'
  2. nl.wikipedia.org | Over 'Historische roman'