Turks fruit: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Motieven

Titel Turks fruit
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Motieven
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus motieven
Je leert motieven inventariseren, categoriseren en interpreteren.
Gemaakt door Heleen Groenenboom

Vraag 1

Bestudeer de Literaire theorie. Vervolgens noteert een van jullie zoveel mogelijk motieven die hem/haar zijn opgevallen tijdens het lezen, terwijl de ander op internet zoekt naar motieven die andere lezers zijn opgevallen. Jullie maken allebei een eigen lijstje.


Vraag 2

Leg nu jullie lijstjes naast elkaar en schrap de motieven die volgens jullie niet duidelijk herkenbaar in Turks fruit voorkomen.


Vraag 3

Noteer achter alle motieven die op jullie lijstje staan of er sprake is van een verhaalmotief of leidmotief.


Vraag 4

Probeer nu samen ook enkele abstracte motieven en het grondmotief te verwoorden.


(Literaire)theorie

Een motief is een element dat meerdere keren herhaald wordt. Daardoor vallen ze op en word je als lezer op het spoor gezet van waar het in het boek om gaat. In de literatuurwetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten motieven:Verhaalmotieven zijn motieven die verbonden zijn aan concrete gebeurtenissen. Soms worden verhaalmotieven daarom ook wel aangeduid als concrete motieven.Abstracte motieven komen niet expliciet in het verhaal voor, maar die moet je zelf afleiden en proberen te verwoorden. Vaak gaat het om vrij algemene begrippen, zoals eenzaamheid, eeuwigheid, liefde, verlies, verslaving, etc.Een grondmotief is de visie die uit een roman spreekt en die je vaak wel in één zin kunt formuleren. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden. Daarom is het belangrijk dat je argumenten kunt aandragen voor het grondmotief dat jij hebt geformuleerd.Een leidmotief, tenslotte, is een steeds terugkerend element. Dat kan een kleur, een bepaalde zin of zinsdeel, een voorwerp, een symbool of handeling zijn. Een leidmotief kan een eigenschap van een bepaald personage benadrukken, maar ook verwijzen naar het grondmotief.

Zie ook: 'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-126.