Twee koffers vol: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Verfilming

Titel Twee koffers vol
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | verfilming
Studielast 3 uur (2 uur voor het bekijken van de film)
Werkvorm individueel
Focus verfilming
Je leert de verschillen tussen film en boek beschrijven.
Gemaakt door Erna de Jong-Vos

Vraag 1


Het boek Twee koffers vol is in 1998 verfilmd door Jeroen KrabbĂ© onder de titel Left luggage. Bekijk de film.


Vraag 2


Maak een schematisch overzicht van de verschillen tussen het boek en de film. Geef volledige antwoord en licht indien mogelijk je antwoorden toe aan de hand van voorbeelden. Gebruik de tabel. Denk onder meer aan:
a. personages (komen er dezelfde personages in voor? Worden die in het boek en de film op dezelfde wijze beschreven?)
b. oorlogsverleden van de vader en moeder van Chaja (Krijg je in het boek en de film hetzelfde beeld van dit oorlogsverleden?)
c. joodse religie (krijg je in het boek hetzelfde beeld van de joodse religie als in de film?)
d. de gebeurtenissen (komen in het boek en de film dezelfde gebeurtenissen voor? Zijn er in de film gebeurtenissen weggelaten of toegevoegd?) 
e. andere opvallende verschillen


Vraag 3


Wat vond je beter, het boek of de film? Leg duidelijk uit waarom.


Vraag 4


Denk je dat Carl Friedman tevreden zal zijn geweest met deze verfilming van het boek? Leg je antwoord uit.


Tabel

Boek Film
Personages
Beschrijving personages
Oorlogsverleden vader
Oorlogsverleden moeder
Joodse religie
Gebeurtenissen
Andere verschillen