Vals licht: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Chronologie

Het verhaal wordt niet in chronologische volgorde verteld. De schrijver heeft ervoor gekozen om steeds heen en weer in de tijd te springen. Dat vindt niet iedere lezer even prettig. Kijk maar naar de mening van deze leerling:

'Ik vond de opbouw van het boek erg ingewikkeld want het boek wordt niet chronologisch verteld en dat is erg vervelend. Bij sommige boeken kan het wel maar bij dit boek niet, want je moet zelf uitvinden in welke tijd het hoofdstuk zich af speelt.' Anoniem, 5 havo, op: scholieren.com

Titel Vals licht
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Chronologie
Studielast 2 uur
Werkvorm Tweetal
Focus Chronologie
Je leert de chronologie van het verhaal reconstrueren
Gemaakt door Cilla Geurtsen

Vraag 1


Ben jij het eens met deze leerling? Beargumenteer je antwoord.


Vraag 2


Je gaat onderzoeken wat er gebeurt met het boek als je het in chronologische volgorde zou lezen. Het boek bevat drieëntwintig hoofdstukken. Noteer allebei apart welk hoofdstuk in welke tijd speelt in welke periode van zijn leven Simon dan zit. Schrijf in één à twee zinnen de inhoud van het hoofdstuk op. Gebruik daarvoor de tabel. Het eerste hoofdstuk is deels voorgedaan. Het is handig om deze opdracht op de computer te maken.


Vraag 3


Vergelijk jullie antwoorden bij 2 en vul jullie tabellen waar nodig is aan.


Vraag 4


Maak nu samen een tijdbalk, waarop je de gebeurtenissen in de chronologische volgorde weergeeft. Noteer ook de hoofdstukken bij de gebeurtenissen.


Vraag 5


Bedenk samen drie argumenten waarom Joost Zwagerman er volgens jullie voor gekozen heeft om het verhaal niet chronologisch te vertellen. Noteer deze argumenten.


Vraag 6.


Bestudeer de Literaire theorie.
Stel je voor: er komt een herdruk van Vals licht. De uitgever denkt erover om achter in het boek een tijdbalk op te nemen met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen. Schrijf samen een bondige brief naar de uitgever van dit boek waarin je uitlegt waarom jullie dat wel of niet een goed idee vinden. Je moet minstens drie argumenten voor of tegen het plan aandragen. Je kunt voor je antwoord gebruik maken van je antwoorden bij vraag 5. Betrek ook de informatie uit bron 1 in jullie brief. 

Hoofdstuk Inhoud Leeftijd van Simon (ongeveer)/ jaartal
1 Eerste ontmoetingen tussen Simon en Lizzy Simon studeert in Amsterdam/ ...
2
3
4
et cetera

Literaire theorie'Tijd', in Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2010, p. 110-112