Vals licht: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel Vals licht
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 1 uur
Werkvorm tweetal
Focus personages
Je leert het handelen van personages analyseren
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 opvoedadvies.nl | 'Jokken en liegen'
Bron 2 leugens.nl | 'Citaten over liegen'

Vraag 1


Iedereen gebruikt wel eens een leugentje om eigen bestwil. Toch? Ga bij jezelf eens na wanneer je voor het laatst flink hebt gelogen. Bedenk ook nog eens waarom je toen gelogen hebt. Je hoeft het antwoord niet op te schrijven als je dat niet wilt.


Vraag 2


Lizzie liegt er ook behoorlijk op los. Noteer ieder drie voorvallen uit Vals licht waarbij Lizzie de waarheid behoorlijk verdraaid heeft.


Vraag 3


Bespreek bovenstaande voorvallen en bedenk samen argumenten waarom Lizzie op dat moment een leugen aan Simon verteld heeft.


Vraag 4


De oorzaak van al dat liegen van Lizzie ligt misschien wel in haar jeugd. Lees bron 1, een artikel op een website met tips voor ouders van jokkende en liegende kinderen. Markeer die passages die van toepassing zijn op het gedrag van Lizzie.


Vraag 5


Lees bron 2. Daar staan allemaal citaten over het fenomeen liegen. Kies drie citaten uit die jullie van toepassing vinden op Lizzie.


Vraag 6


Lees nu de eerste bladzijde van de roman nog eens. Simon liegt zelf natuurlijk ook. Bedenk samen drie redenen waarom Simon ook vaak liegt. Geef vervolgens antwoord op de vraag of je Simon gebrek aan zelfreflectie kunt verwijten.


Vraag 7Schrijf tot slot een mail aan Simon. Maak in de mail eerst een analyse van waarom Lizzie zo vaak liegt. Geef hem drie tips die hij kan gebruiken om met het liegen van Lizzie om te gaan. Ga ten slotte in op Simons eigen liegen. Gebruik voor jullie mail de antwoorden die jullie in vraag 4 en 5 gegeven hebben.