Vals licht: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Kwesties

Deze opdracht gaat over de wereld van de prostitutie. Bedenk van tevoren of je je daar wel in wilt verdiepen. 

Vals Licht speelt zich af in de wereld van de prostitutie. Prostitutie wordt wel het oudste beroep van de wereld genoemd. Simon noemt deze wereld in het boek vaak de schaduwwereld, een wereld die er wel is, maar die over een schaduwzijde van het bestaan gaat en die vaak, doordat deze wereld zich in de schaduw bevindt, niet goed zichtbaar is.

Titel Vals licht
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Kwesties
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert een oordeel vormen over een ethische kwestie die het verhaal aansnijdt.
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 kennislink.nl | artikelen over prostitutie
Bron 2 rijksoverheid.nl | vraag en antwoord over prostitutie

A


Vraag 1


Wat is de reden dat je het boek Vals licht uitgekozen hebt om te lezen? Noteer je antwoord in 50 woorden. Wees eerlijk.


Vraag 2


Vals licht
 gaat over een prostituee en haar klant. Noteer drie dingen uit het boek die te maken hebben met dit onderwerp die je verbaasd of verrast hebben.


Vraag 3


Lees nu bron 1. Deze bron geeft kort weer hoe de wereld van de prostitutie in elkaar zit. Noteer wederom drie dingen die je hebben verbaasd of verrast.


Vraag 4


Prostitutie is in Nederland legaal. Lees bron 2 en noteer allereerst aan welke eisen een legale prostituee moet voldoen. Als je nog nieuwe informatie tegenkomt, schrijf je die ook bondig op.


Vraag 5


Noteer in 200 woorden jouw mening over prostitutie. Vind je dat het een eerbaar beroep is of moet het beroep per direct verboden worden? Of nog iets anders? 


Vraag 6Stel je voor: je ouders hebben Vals Licht gevonden op je kamer en roepen je op het matje. Ze hebben het boek ook gelezen en ze vinden het geen boek voor een scholier van vijftien. Ze vinden het onderwerp niet geschikt voor jongeren, verder vinden ze dat de seksscènes te expliciet beschreven worden en dat Zwagerman het oudste beroep ter wereld verheerlijkt. Jij sputtert nog tegen dat het boek op lezenvoordelijst.nl staat, dat het fictie is en dat je het boek mag lezen van je leraar. Het mag niet baten: je ouders pakken het boek af en je wordt naar je kamer gestuurd. Daar mag je je zonden eens goed overdenken. Dus dat doe je dan maar. Na een uur klim je in de pen en stuur je je ouders een mail. Je mag kiezen of je het toch met je ouders eens bent of dat je het onzin vindt dat je het boek niet mag lezen. Ga in je uitgebreide mail onder meer in op:
- het onderwerp van het boek;
- of Zwagerman al dan niet het beroep van prostitué verheerlijkt;
-  je mening over prostitutie;
- of Vals licht pure fictie is of je een fractie van de schaduwwereld laat zien.


B


Vraag 1


Ben je door het lezen van Vals licht en/of het maken van deze opdracht anders over prostitutie gaan denken? Licht je antwoord toe.


Vraag 2


Vind je dat het een wezenlijke functie van literatuur is om de lezer aan het denken te zetten over ethische of maatschappelijke kwesties? Licht je antwoord toe.