Ventoux: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

Op veel scholen stellen eindexamenleerlingen een jaarboek samen, misschien op jouw school ook. Ken je zulke jaarboeken? Een populair hoofdstuk is dat leerlingen over elkaar schrijven hoe zij denken dat anderen er over 25 jaar zullen voorstaan: getrouwd? single? rijk? sociaal of juist niet? Dat is dan grappig bedoeld, maar meestal zit er wel een kern van waarheid in die typeringen.

Titel Ventoux
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus personages
Je leert hoe een auteur personages uitbeeldt over een periode van ongeveer 30 jaar
Gemaakt door Gosse Koolstra

A


Vraag 1


Kies nu vijf of zes medeleerlingen uit die jij goed kent. Jij bent daar zelf ook bij. Zet de namen in kolom 1 van schema A hieronder. Je vult het schema dus ook voor jezelf in.


Vraag 2


Geef met drie uiterlijke en drie innerlijke kenmerken een treffend beeld van iedere persoon. (kolom 2)


Vraag 3


In de laatste kolom geef je in steekwoorden een beschrijving van deze persoon over 25 jaar. Hierin noem je in ieder geval de relatievorm (single kan ook), maatschappelijke positie en het (zelf)beeld van deze persoon (gelukkig met zijn/haar situatie, middelpunt van vrienden/vriendinnen, stille achtergrondfiguur, groot netwerk van BN'ers, enzovoort).


Schema A

Naam Kenmerken nu Kenmerken over 25 jaar

B


Vraag 1Maak nu precies zo'n schema voor Bartje, André, Joost, Peter, David en Laura. Je beschrijft dus de vroegere situatie en de tegenwoordige, 30 jaar later. Gebruik schema B.


Schema B

Naam Kenmerken vroeger Kenmerken nu (30 jaar later)
Bartje
André
Joost
Peter
David
Laura

C


Schrijf nu in 300-500 woorden op wat je vindt van Wagendorps uitbeelding van de personages. Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende vragen:

  • Vind je dat Wagendorp het beeld van de personages vroeger en nu goed op elkaar heeft laten aansluiten? Klopt het?
  • Hebben die personages zich in die dertig jaar ontwikkeld? Vind je ze niet, nauwelijks of sterk veranderd?
  • Wagendorp belicht niet ieder personage even goed. Hoe zou je dat kunnen verklaren?


D


Deze vraag beantwoord je alleen als je daar een gedachte over hebt:
Hoe vind je nu je beschrijving van jezelf en je medeleerlingen uit schema A over 25 jaar: reëel, hoopvol, angstaanjagend?