Ventoux: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Betekenis

In hoofdstuk XXIX, vanaf p. 244, wordt beschreven hoe de vier mannen met Laura in restaurant Le Four à Chaux gaan eten. Er wordt stevig gedronken. Laura roept het beeld op van het ongeluk. Joost geeft aan dat hij zichzelf vaak Peters dood heeft verweten. Schuld, dood door schuld.

Titel Ventoux
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Betekenis
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus betekenis
Je leert te analyseren wat een auteur over belangrijke principes te zeggen heeft
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 nl.wikipedia.org | 'Dood door schuld'
Bron 2 wetrecht.nl | 'Dood door schuld'
Bron 3 trouw.nl | Lenneke Sprik, 'Aansprakelijkheid voor Srebrenica blijft vaag'
Bron 4 nos.nl | 'Kabinet voert Srebrenica-arrest uit'
Bron 5 nl.wikipedia.org | 'De val van Srebrenica', met name punt 4

A


Jij gaat (jullie gaan) de vraag beantwoorden: was hier sprake van 'dood door schuld'? Daarvoor moet je:


Vraag 1


onderzoeken wat het juridische begrip 'dood door schuld' inhoudt. Lees hiervoor bron 1 en 2. Schrijf de kern ervan op.


Vraag 2


oordelen over het verschil tussen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (zie bron 3, 4 en 5)

Vraag 3


bepalen welke van de vrienden (inclusief Laura) dood door schuld ten laste kan worden gelegd. Noteer dit in het schema hieronder.


Vraag 4


noteren welke argumenten je daarvoor kunt aanvoeren. Noteer dit in het schema hieronder.

Verdachte Schuldig / onschuldig Motivering
Bart
André
Joost
David
Laura

B


Vraag 1


Schrijf ten slotte als een rechter een uitspraak waarin je bepaalt of er een veroordeling moet komen voor 'dood door schuld' en zo ja, voor wie. Bepaal - indien schuldig - de strafmaat. Gebruik hiervoor circa 250 woorden.