De avonden: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Ouders, je zou ze soms wel achter het behang willen plakken! Boeken, films, honderden zijn erover gemaakt en geschreven. Toch is er vaak ook die andere kant: sympathie, genegenheid, liefde - hoe je het maar noemen wilt.

Titel De avonden
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus personages
Je leert de dubbelzinnige houding van de hoofdpersoon te analyseren en te interpreteren.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1. literatuurplein.nl | uitgebreide interpretatie van Frits' voelen en denken

A

Beschrijf de verhouding die jij hebt met je ouders. Geef die weer in schema 1.

Schema 1

Persoon Positief, omdat ... Negatief, omdat ...
Vader
Moeder

B

Vraag 1

Verzamel minstens vijf verschillende situaties waarin Frits en zijn ouders samen voorkomen, met elkaar spreken of waarin hij over hen nadenkt.   

Vraag 2

Beoordeel nu de verhouding die Frits heeft met zijn ouders. Je geeft die aan met woorden van zijn manier van doen, zijn oordelen, gevoelens of uitspraken, in schema 2 en probeert zoveel mogelijk beide kolommen in te vullen.   

Vraag 3

Probeer nu eens woorden te vinden voor wat hij voor hen voelt.   

Vraag 4

Probeer ook een verklaring te geven voor zijn dubbelzinnige verhouding tot zijn ouders en zijn manier van doen.   

Vraag 5

Vind je Frits nu sympathiek, antipathiek of allebei tegelijk? Gebruik hiervoor zo'n 75 woorden.   

Vraag 6

Lees nu bron 1. Worden je oordelen bij vraag 3 en bij vraag 5 daardoor anders? Licht dat toe.


Schema 2

Persoon Positief, omdat ... Negatief, omdat ...
Vader
Moeder