De avonden: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Stijl

'Er gebeurt eigenlijk niks,' kom je vaak tegen in commentaren op De avonden. Maar een boek schrijven van 288 pagina's waarin helemaal niks 'gebeurt', dat kan eigenlijk niet. En ook is er heel veel gebeurd in het hoofd van een lezer als hij het boek uit heeft; zie daarover eventueel de Literaire theorie.

Titel De avonden
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Stijl
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert te ontdekken dat de betekenis van een verhaal kan liggen in de manier waarop het wordt verteld.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 youtube.com | Erik van Muiswinkel twittert De avonden (Boekenweek 2010)
(Literaire) theorie 'De lezer en het leesproces', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen:Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 191-192.

Vraag 1

Bekijk bron 1: het filmpje van Erik van Muiswinkel die De avonden voorleest in tweets. Geef daarna commentaar op de eerste tweet: waarom breekt Van Muiswinkel deze af?   


Vraag 2a

Welke keuzes heeft Van Muiswinkel gemaakt?


Vraag 2b

Kun je deze in soorten onderverdelen?


Vraag 2c

Op welke soort reageert het publiek met gelach? Kun je ook verklaren waarom men lacht?


Vraag 3a

Wat heeft Van Muiswinkel weggelaten?


Vraag 3b

Van welke keuzes vind jij dat jammer? Licht toe waarom je die mist.   


Vraag 4

Beschrijf nu op welke manier Reve bepaalde betekenissen heeft overgebracht die je blijkbaar niet kunt weergeven in tweets.


Vraag 5

Heeft het uitvoeren van deze opdracht je kijk op de manier van vertellen van het boek veranderd? Is je oordeel over het boek veranderd? Licht je antwoorden toe.