De avonden: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Receptiegeschiedenis

Titel De avonden
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Receptiegeschiedenis
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus receptiegeschiedenis
Je leert hoe verschillende steekhoudende argumenten tot uiteenlopende reacties kunnen leiden.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 dbnl.org | 'Gemengde gevoelens bij een winterverhaal' (alléén p. 9-19)
Bron 2 8weekly.nl | W.F. Hermans over De avonden

A

Lees de opgaven hieronder eerst door, zodat je efficiënter te werk kunt gaan.

Vraag 1

Lees bron 1 en 2. Ga zelf nog op zoek naar ten minste één andere bron. Print ze dan.   
Markeer alle namen van critici die zich positief dan wel negatief hebben uitgelaten over De avonden. Beperk je tot de eerste jaren na verschijning van het boek. Plaats die in kolom 1 van het schema hieronder.   


Vraag 2

Geef in kolom 2 kort weer wat de kern was van de reacties. Plaats daarachter in kolom 3 een + of een -, al naar gelang je interpretatie van de kritiek: overwegend positief of overwegend negatief. In kolom 4 geef je zo mogelijk de argumentatie weer.   


Vraag 3

Kies dan uit alle reacties één negatieve en één positieve.

Criticus Oordeel + of - Argumenten
Nescio 'onboek' -

B

Schrijf een kort betoog (300-500 woorden) waarin je de naoorlogse reacties op De avonden verklaart in het licht van de tijdgeest.