De donkere kamer van Damokles: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Beeldvorming

Enkele critici hebben gereageerd op het beeld dat Hermans schetst van het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Titel De donkere kamer van Damokles
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Beeldvorming
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus beeldvorming
Je leert reflecteren op de beeldvorming van het verzet in dit boek.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Vraag 1


Met welke mensen uit het verzet krijgt Osewoudt te maken? Noem ten minste vijf personages en geef van elk personage een beknopte omschrijving.


Vraag 2


Welk beeld van het verzet heb jij gekregen bij lezing van De donkere kamer van Damokles?


Vraag 3


Probeer nauwkeurig en met behulp van voorbeelden uit het boek te laten zien hoe Hermans dit beeld bij jou heeft opgeroepen.


Vraag 4


Welke kritiek denk je dat de recensenten hebben gehad op het beeld dat Hermans heeft geschetst?


Vraag 5


Ben je het met deze critici eens? Waarom (niet)?