De donkere kamer van Damokles: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Dubbelgangermotief

Titel De donkere kamer van Damokles
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Dubbelgangermotief
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus dubbelgangermotief
Je leert reflecteren op een belangrijk motief.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Vraag 1


Osewoudt en Dorbeck lijken uiterlijk erg op elkaar. Noteer de uiterlijke overeenkomsten en laat aan de hand van enkele voorbeelden zien dat deze overeenkomst een zeer belangrijke rol speelt in De donkere kamer van  Damokles.


Vraag 2


Wat betreft hun karakter zijn Osewoudt en Dorbeck echter heel verschillend. Noteer zo veel mogelijk verschillen en geef aan de hand van enkele voorbeelden aan wanneer deze verschillen duidelijk tot uiting komen.


Vraag 3


Wat is het belang van Dorbeck voor Osewoudt? Welke rol speelt Dorbeck in het leven van Osewoudt? Licht je antwoord wederom toe met voorbeelden uit het boek.


Vraag 4


In de werkelijkheid bestaan verschillende soorten 'dubbelgangers': 'imaginary friends', identieke tweelingen, de held en de slechterik, de beste vriend(inn)en. Hoe zou je de relatie tussen Osewoudt en Dorbeck omschrijven? Als een van de genoemde relaties of als nog een ander soort relatie?