De donkere kamer van Damokles: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personage

De hoofdpersoon Osewoudt sterft voordat het tot een rechtszaak is gekomen. In deze opdracht onderzoek je hoe een rechtszaak mogelijk zou zijn verlopen.

Titel De donkere kamer van Damokles
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Personage
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus personage
Je leert reflecteren op het handelen van een personage
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Vraag 1


Een van jullie neemt de rol van aanklager op zich en legt Osewoudt ten laste dat hij heeft gecollaboreerd met de Duitsers. Verzamel zo veel mogelijk belastende feiten en noteer deze puntsgewijs. 


Vraag 2


De ander verdedigt Osewoudt in de rol van advocaat en moet proberen Osewoudts onschuld te bewijzen. Verzamel zo veel mogelijk feiten die de tenlastelegging tegenspreken en noteer deze puntsgewijs.   


Vraag 3


Ten slotte buigen jullie je samen over de zaak en doen jullie samen uitspraak. Is Osewoudt schuldig of onschuldig? En in het eerste geval: leg een straf op en houd, indien van toepassing, rekening met eventuele verzachtende omstandigheden. Onderbouw de uitspraak met argumenten.