De donkere kamer van Damokles: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Waardeoordeel

Titel De donkere kamer van Damokles
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Waardeoordeel
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus waardeoordeel
Je leert een globaal waardeoordeel formuleren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Maak samen een Powerpointpresentatie van ongeveer tien à vijftien minuten waarin je De donkere kamer van Damokles bij je medeleerlingen introduceert als een meesterwerk. Zorg dat jullie ten minste de volgende onderdelen in jullie presentatie verwerken:

  • de belangrijkste personages;
  • de plaats en de tijd waarin het verhaal zich afspeelt;
  • een beknopte samenvatting;
  • uitwerking van een of meer motieven;
  • wat jullie de sterke kanten van het boek vinden.

Maak gebruik van beeld- en geluidsmateriaal om jullie presentatie te ondersteunen. Doe dit echter wel op een functionele manier. Te denken valt onder andere aan beelden uit de film Als twee druppels water (een vrije verfilming van De donkere kamer van Damokles) en fotomateriaal van het dagelijks leven tijdens WO II.
Het gebruik van internet is natuurlijk toegestaan, mits jullie duidelijk vermelden waar jullie informatie vandaan komt. Gebruik nooit informatie die je zelf niet helemaal begrijpt. Een handig hulpmiddel is om je af te vragen: 'Kan ik dit uitleggen als iemand hier een vraag over stelt?'