De donkere kamer van Damokles: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Wereldbeeld

Net zoals verschillende personages in De donkere kamer van Damokles er verschillende wereldbeelden op na houden, spreekt uit de roman in haar geheel het wereldbeeld / de wereldbeschouwing van Hermans. Zie de Literaire theorie.

Titel De donkere kamer van Damokles
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Wereldbeeld
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus wereldbeeld
Je leert het wereldbeeld van personages en auteur analyseren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A


Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk het wereldbeeld van personages die hieronder genoemd worden. Waar geloven zij in? Waar streven zij naar? Hoe denken zij over belangrijke levenskwesties zoals liefde, dood, toeval, schuld en verantwoordelijkheid, goed en kwaad, de waarde van het leven? Doe dit voor:


a. Henri Osewoudt
b. Oom Bart
c. Marianne Sondaar
d. Pater Beer
e. de jonge SS'er in de gevangenis (p. 292 en verder)


B


Welk van de personages vertegenwoordigt volgens jou het wereldbeeld van W.F. Hermans het meest? Waarom?


(Literaire) theorie 

Wereldbeeld - Voorstelling die iemand of een bepaalde groep van mensen zich gevormd heeft omtrent de werkelijkheid van de wereld […] (Van Dale)
Wereldbeschouwing - Geheel van voorstellingen en denkbeelden over de wereld en het mensdom […] (Van Dale)