De donkere kamer van Damokles: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Idee

"U hebt enige tijd geleden een lans gebroken voor het schrijven van een klassieke roman in het Nederlands. U schrijft: 'Ik versta daaronder een roman waarin [1] het thema volledig is verwerkt in een verhaal, waarin [2] een idee wordt uitgedrukt door middel van handelingen, waarin [3] de optredende personages desnoods eerder personificaties zijn dan psychologische portretten.' Hebt u bij het opstellen van deze omschrijving aan De donkere kamer van Damokles gedacht?"
Uit: H.U. Jessurun d'Oliveira, in: Scheppen riep hij gaat van Au

Lees het hele interview waaruit het bovenstaande citaat afkomstig is: bron 1. Geef vervolgens antwoord op de volgende vragen:

Titel De donkere kamer van Damokles
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Idee
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus idee
Je leert reflecteren op de idee van de roman.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron dbnl.org | Jessurun d'Oliveira, Scheppen riep hij gaat van Au. Amsterdam, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1977

Vraag 1


Welk thema (of welke thema's) heeft Hermans in het verhaal van De donkere kamer van Damokles verwerkt?


Vraag 2


Welke idee (zie Literaire theorie) wordt uitgedrukt door middel van handelingen?    


Vraag 3


Waarvan zijn de personages personificaties? Bespreek meerdere personages.   


Vraag 4


Wat vind jij van Hermans' opvatting over wat een roman moet zijn? Ben je het met hem eens? Of lees je liever een ander soort boeken?(Literaire) theorie 


Idee - Van een idee is sprake als een auteur zijn/haar opvattingen over het leven, de mensheid, de liefde etc. in het algemeen of over een bepaald verschijnsel in het bijzonder in zijn/haar werk vormgeeft. De idee wordt vrijwel nooit letterlijk verwoord. Je moet tussen de regels door lezen om de idee te herkennen.