De donkere kamer van Damokles: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis

Titel De donkere kamer van Damokles
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus literatuurgeschiedenis
Je leert reflecteren op de literatuurhistorische context van de roman.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 humanistischecanon.nl | over existentialisme
Bron 2 willemfrederikhermans.nl | biografische informatie
Bron 3 literatuurgeschiedenis.nl | over W.F. Hermans
Bron 4 literatuurgeschiedenis.nl | over De donkere kamer van Damokles

A


Bestudeer de bronnen (zie hierboven) en beantwoord de volgende vragen:


Vraag 1


Wat is existentialisme (zie bron 1)? Beantwoord de vraag in je eigen woorden.   


Vraag 2


Waarover gaan de romans die Hermans in de periode tot 1960 schreef?   


Vraag 3


Hoe reageerde de kritiek op Hermans' naoorlogse werken?


B


Schrijf nu een heldere en beknopte beschouwing over de vraag of De donkere kamer van Damokles volgens jou als een existentialistische roman genoemd moet worden.