De donkere kamer van Damokles: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Oeuvre

Schrijf een beschouwing over het oeuvre van W.F. Hermans en de betekenis van zijn schrijverschap voor de Nederlandse naoorlogse literatuur.

Titel De donkere kamer van Damokles
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Oeuvre
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus oeuvre
Je leert reflecteren op de cultuurhistorische betekenis van het oeuvre van de auteur.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 Anbeek, Ton, 'Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985.' Amsterdam, Uitgever De Arbeiderspers, 1990
Bron 2 Bork, G.J. van en N. Laan, 'Twee eeuwen' literatuurgeschiedenis. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1986
Bron 3 Boven, Erica van, en Mary Kemperink, 'Literatuur van de moderne tijd. Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw.' Bussum, Coutinho, 2006
Bron 4 Brems, Hugo, 'Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005.' Amsterdam, Uitgeverij Prometheus, 2005
Bron 5 literatuurgeschiedenis.nl | 'W.F. Hermans'
Bron 6 literatuurgeschiedenis.nl | 'De donkere kamer van Damokles'
Bron 7 willemfrederikhermans.nl

A


Bestudeer een of meer Nederlandse literatuurgeschiedenissen (zie Bronnen) en maak aantekeningen die betrekking hebben op het gehele oeuvre van W.F. Hermans. Let op de grote lijnen:

  • Genres die Hermans beoefende;
  • Ontwikkeling(en) in/van zijn oeuvre;
  • Hoogtepunten;
  • Thematiek van het oeuvre. Welke rol speelt De donkere kamer van Damokles in Hermans' oeuvre? Denk aan:


Optie 1 Bekendheid van 1958 tot heden;
Optie 2 Hermans' thematiek;
Optie 3 De waardering van de kritiek.


C


Welke positie nam W.F. Hermans in in de Nederlandse naoorlogse literatuur?