De donkere kamer van Damokles: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Stijl

In De donkere kamer van Damokles heeft Hermans overwegend gebruik gemaakt van twee stijlregisters: zakelijk/gedetailleerd en ironisch; zie: bron 1 en 2 en de Literaire theorie.

Titel De donkere kamer van Damokles
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Stijl
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert de stijl van de auteur analyseren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 dbnl.org | Frans A. Jansen, 'Compositie en stijl', in: 'Over De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans'
Bron 2 taaldvies.net | 'Ironie/cynisme/sarcasme'

Vraag 1


Citeer van beide registers een voorbeeld uit de roman van 1 à 2 alinea's.   


Vraag 2


Herschrijf de ironische passage in het zakelijke register. Wat is het verschil in de uitwerking die dat op de lezer heeft?   


Vraag 3


Geef zo nauwkeurig mogelijk aan in welke situaties Hermans gebruik maakt van het ironische dan wel het zakelijke register. Geef voorbeelden.   


Vraag 4


In hoeverre wordt volgens jou de interpretatie van de roman beïnvloed door het gebruik van deze stijlregisters?(Literaire) theorie 

Stijl - Het begrip stijl heeft betrekking op alle aspecten van het taalgebruik van een schrijver: de woordkeus, de lengte van de zinnen, de opbouw van de zinnen, het opvallend gebruik (of juist het weglaten) van bepaalde woordsoorten, het gebruik van beeldspraak, etc.Het geheel van stijlkenmerken heeft vaak een bepaald effect op de lezer, waardoor men de stijl van een bepaalde schrijver bijvoorbeeld humoristisch of ironisch vindt, of spreekt over een beeldende, of sobere, stijl.

Zie ook: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129