De voeten van Abdullah: Opdracht

Opdracht niveau 3

De voeten van Abdullah werd voor het eerst uitgegeven in 1996. Sindsdien zijn er meer dan tien drukken verschenen en de uitgever heeft ook gekozen voor een verscheidenheid aan omslagen. In deze opdracht ga je onderzoeken waarom de uitgever gekozen zou kunnen hebben voor deze omslagen en hoe de waardering daarvan is door de auteur en door jou. Tot slot maak je een eigen omslag voor het boek, op basis van motieven uit jouw favoriete verhaal.

Titel De voeten van Abdullah
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Motieven
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus motieven
Je leert motieven onderzoeken aan de hand van het omslag.
Gemaakt door Judith de Lang
(Literaire) theorie 'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, p. 113-114.


Vraag 1

De eerste uitgave verscheen met een ezel op het omslag (afbeelding linksboven). Deze ezel staat in een venusschelp. Weet je naar welk schilderij deze opstelling verwijst? Zoek uit wat dit schilderij van Botticelli voorstelt en waarom gekozen is voor een attribuut als de schelp. Maak daarna de vergelijking met het omslag van Bouazza en leg met behulp van het verhaal 'Liefde onder de olijfboom' uit welk motief hier wordt benadrukt. Gebruik hiervoor de Literaire theorie.

Vraag 2

De ezel prijkt nog steeds op het omslag uit 2001 (afbeelding rechtsboven), alleen is hier de schelp vervangen door een Perzisch kleedje. Zou je kunnen bedenken waarom de uitgever gekozen heeft voor dit detail, in plaats van de schelp? Naar welke verhalen verwijst een kleed als dit?

Vraag 3

Het derde omslag (afbeelding linksonder) die hier getoond wordt is die uit 2002. Dit beeld is een idylle. De palmen en de kleding van de vrouwen verraden dat dit een plaatje is uit verre streken. Waarom zou de opmaakredacteur gekozen hebben voor dit beeld? Betrek bij je antwoord ook het verhaal 'Satanseieren'.

Vraag 4

De laatste illustratie uit de rij is die uit 2005, een kat loert op een goudvis (afbeelding rechtsonder). Deze illustratie verwijdert zich het verst van de concrete handelingen in het boek. Probeer aan de hand van dit beeld enkele motieven te achterhalen, die kunnen passen bij een verhaal uit de bundel. Probeer vervolgens te verwoorden waarom de uitgever deze keuze zou hebben kunnen maken.

Vraag 5

Bouazza zelf blijkt niet ingenomen te zijn geweest met het beeld en motief van de ezel dat centraal gesteld werd op de eerste omslagen. In het nawoord van de negende, herziene druk uit 2002 stelt hij: 'Ik ben blij dat de ezel op het omslag van eerdere edities vervangen is door een idylle. Dit lankmoedige dier heeft meer aandacht getrokken dan het verdient, of een verkeerd soort aandacht. De technische term voor het misbruik dat jongens ervan maken is "gaidarofilie" (het Griekse "gaidaros" en het Arabische "ghaydhaar" betekenen beide ezel). Dit is geen antropologisch boek en wat mij aantrok in het verhaal, zoals ik het hoorde, was de visie op de menselijke seksualiteit als een zelfgerichte bezigheid waarbij de keuze van de paringspartner van ondergeschikt belang is. Behalve de omschrijvingen is er niks lyrisch aan de daad van de nacht in dit boek.' Vertel in eigen woorden en met een voorbeeld uit het boek waarom Bouazza niet zo blij was met de ezel op de eerdere omslagen. Je mag natuurlijk achtergrondinformatie gebruiken, zoals recensies uit kwaliteitskranten en -tijdschriften. Mocht je twijfelen aan de kwaliteit van een gevonden recensie, raadpleeg dan je docent.

Vraag 6

Probeer met behulp van de informatie die je gevonden hebt bij het beantwoorden van de vorige vraag in te schatten of Bouazza tevreden geweest zal zijn met de illustratie van de goudvis. Geef daarbij zowel een voorbeeld uit het boek als een citaat uit een recensie of interview.

Vraag 7

Tot slot: wat vind jij een passende illustratie voor de nieuwste druk van het boek? Welke element uit het boek vind je belangrijk en pakkend genoeg om toekomstige lezers te boeien? Voor het antwoord op deze vraag zoek je eerst het verhaal in de bundel dat je het meeste aanspreekt. Geef in minimaal 100 woorden weer waarom dit verhaal je het meeste boeit.

Vraag 8

In dit verhaal van jouw keuze bevinden zich uiteraard motieven en een thema. Noteer deze en als je moeite hebt om ze te achterhalen gebruik hierbij dan wederom de Literaire theorie. Welk motief laat zich vangen in een pakkend beeld? Je mag uiteraard ook kiezen voor een abstract beeld of een figuurlijke weergave. Dit beeld werk je uit tot een passende illustratie en je verantwoordt je keuze hierbij in een korte verhandeling. Zorg dat de illustratie ook de naam van het boek en de auteur bevat en daadwerkelijk als een kaft om jouw boek gevouwen kan worden. Gebruik stevig papier. De achterzijde mag je blanco laten, maar dit hoeft natuurlijk niet.