Dubbelspel: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages: ontwikkeling

Men gaat er vanuit dat het onderwerp van de literaire roman de karakterontwikkeling van (een van) de hoofdpersonages(s) is. In deze opdracht ga je onderzoeken of dat ook voor Dubbelspel geldt.

Titel Dubbelspel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Personages: ontwikkeling
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus personages: ontwikkeling
Je leert de ontwikkeling van de personages in kaart te brengen.
Gemaakt door Janneke Blok
Bronnen literatuurgeschiedenis.nl | 'Dubbelspel, Frank Martinus Arion, 1973'

A


In het begin van het boek worden zes hoofdpersonen kort geïntroduceerd door de schrijver.
a. Typeer alle zes de hoofdpersonen in een aantal woorden. Gebruik daarvoor onderstaande tabel.
b. Omschrijf vervolgens hoe het met de zes hoofdpersonen afloopt aan het einde van het boek. Vraag je bijvoorbeeld af: Wat is er met hen gebeurd? Hebben ze nog steeds dezelfde dromen en idealen?

Hoofdpersoon Begin van het verhaal Einde van het verhaal
Boeboe Fiel - Man van Nora - Uitgeroepen tot aanvoerder van de Bond van Taxichauffeurs - … Vermoord door Chamon Nicolas
Manchi Sanantonio
Chamon Nicolas
Janchi Pau
Solema
Nora

B


Vraag 1


Welke twee hoofdpersonen hebben volgens jou de meest positieve ontwikkeling doorgemaakt? Leg uit.


Vraag 2


Arion heeft Dubbelspel geschreven met een missie. In interviews naar aanleiding van de verschijning van Dubbelspel heeft hij er regelmatig op gewezen dat hij de Nederlandse lezer opzettelijk via een spannend en boeiend verhaal met zijn politieke ideeën wilde confronteren. Leg uit of jij vindt dat hij daarin is geslaagd. Raadpleeg eventueel bron 1.