Dubbelspel: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages: rollen

Titel Dubbelspel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Personages: rollen
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus personages: rollen
Je leert reflecteren op de handelingsrollen van personages.
Gemaakt door Janneke Blok
Downloads Bijlage sociogram (703 kb)

Vraag 1


In Dubbelspel staan zes personages centraal. Geef de relaties die tussen hen bestaan weer in een sociogram (zie onder Downloads).


Vraag 2


Lees de Literaire theorie en bekijk de tabel. Elk personage in Dubbelspel heeft een bepaald doel voor ogen. Noteer in de tabel van elk personage wat zijn of haar doel is.


Vraag 3


Noteer vervolgens van elk personage welke rol de andere personages spelen ten opzichte van zijn of haar doel: zijn zij helper, tegenstander of houden zij zich afzijdig?


Vraag 4


Welke personages bereiken hun doel?


Vraag 5


De rollen van en relaties tussen personages kunnen je een dieper inzicht geven in waar een roman over gaat.
a. Hoe komt het dat de anderen hun doel niet bereiken?
b. Welke boodschap zou Arion hiermee aan zijn lezerspubliek hebben willen overdragen?


(Literaire) theorie

Het analyseren van de rollen die de verschillende personages in een verhaal spelen, kan soms een dieper inzicht in het verhaal opleveren. De volgende rollen worden onderscheiden:

  • Hoofdpersoon
  • Helper
  • Tegenstander
  • Afzijdige
  • (Begunstigde)
  • (Slachtoffer)

Welke rol een personage speelt, is altijd gerelateerd aan het doel van de hoofdpersoon. Iemand die de hoofdpersoon helpt zijn doel te bereiken, is een helper; iemand die het bereiken van dat doel probeert te verhinderen, is een tegenstander. Dan zijn er vaak ook personages die niets met het doel van de hoofdpersoon te maken hebben; dat zijn de afzijdigen. Een begunstigde is iemand die de hoofdpersoon niet helpt, maar er wel van profiteert als het doel van de hoofdpersoon bereikt wordt. Omgekeerd is een slachtoffer iemand er last van heeft als de hoofdpersoon zijn doel bereikt.