Dubbelspel: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Wereldbeeld

Net zoals verschillende personages in Dubbelspel er verschillende wereldbeelden op na houden, spreekt uit de roman in zijn geheel het wereldbeeld van Frank Martinus Arion.

Titel Dubbelspel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Wereldbeeld
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus wereldbeeld
Je leert reflecteren op het wereldbeeld van de personages en de auteur.
Gemaakt door Janneke Blok
Bron literatuurgeschiedenis.nl | 'Dubbelspel, Frank Martinus Arion, 1973'

A


Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk het wereldbeeld van de personages die hieronder genoemd worden in ca. 100 woorden per persoon. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Waar geloven zij in? Waar streven zij naar? Hoe denken zij over belangrijke kwesties zoals liefde, geld, politiek en eigen verantwoordelijkheid?
a. Boeboe Fiel
b. Manchi Sanantonio
c. Chamon Nicolas
d. Janchi Pau
e. Solema
f. Nora


BVraag 1


Welk van de personages vertegenwoordigt volgens jou het wereldbeeld van F.M. Arion het meest? Geef drie citaten uit het boek om je antwoord mee te onderbouwen.


Vraag 2


Lees bron 1. Welk antwoord geeft bron 1 op de zojuist gestelde vraag?


(Literaire) theorie

Wereldbeeld - Voorstelling die iemand of een bepaalde groep van mensen zich gevormd heeft omtrent de werkelijkheid van de wereld […] (Van Dale)
Wereldbeschouwing - Geheel van voorstellingen en denkbeelden over de wereld en het mensdom […] (Van Dale)