Dubbelspel: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis

Titel Dubbelspel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus literatuurgeschiedenis
Je leert reflecteren op plaats van het werk in de Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Gemaakt door Janneke Blok
Bron 1 nederlandleest.nl | website van Nederland Leest
Bron 2 nl.wikipedia.org | 'Nederland Leest'

Frank Martinus Arion leest voor uit zijn boek Dubbelspel.

Het boek Dubbelspel van Frank Martinus Arion was het eerste boek dat in 2006 ter gelegenheid van de landelijke campagne Nederland Leest gratis werd uitgedeeld in bibliotheken en op scholen. Het doel van de campagne Nederland Leest is om de discussie tussen mensen over een maatschappelijk relevant werk te stimuleren en het leesplezier en de gemeenschapszin te bevorderen. De boeken die in aanmerking komen voor de campagne Nederland Leest moeten over het algemeen aan de volgende vier criteria voldoen:

  1. Ze moeten literaire waarde hebben.
  2. Ze mogen niet recent zijn (de tand des tijds doorstaan hebben).
  3. Ze moeten geschikt voor een breed publiek.
  4. Ze moeten aanleiding geven tot discussie.

Schrijf een brief van ca. 500 woorden aan de jury van Nederland Leest waarin je puntsgewijs per criterium beargumenteert in hoeverre je vindt dat Dubbelspel van Frank Martinus Arion daaraan voldoet. Voor meer informatie over de campagne Nederland Leest kun je onderstaande bronnen raadplegen.