Een vlucht regenwulpen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties: verliefdheid

In veel boeken speelt verliefdheid een belangrijke (of minder belangrijke) rol. Zelfs Harry Potter ontkomt er niet aan! In Een vlucht regenwulpen speelt verliefdheid een cruciale rol - al is het wel een ander soort verliefdheid dan jij misschien kent of dan waarover je eerder hebt gelezen.

Titel Een vlucht regenwulpen
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Kwesties: verliefdheid
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties: verliefdheid
Je leert reflecteren op de aard van de verliefdheid van Maarten en de manier waarop 't Hart daarover schrijft.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

Vraag 1

Noteer de titel van een boek dat je eerder hebt gelezen waarin de hoofdpersoon ernstig verliefd is op iemand.


Vraag 2

Beschrijf nauwkeurig de aard en het verloop van de verliefdheid: Wat vond het personage zo leuk aan de ander? Was de verliefdheid wederzijds? Kregen ze een relatie? Wordt de relatie bemoeilijkt door de omstandigheden of leefden ze nog lang en gelukkig? Etc.


B

Je hebt uitgebreid kennisgemaakt met Maarten. Zijn gevoelens en gedachten worden uitgebreid beschreven. Je hebt vast een mening over Maarten en zijn verliefdheid. Stel je voor dat je een brief aan Maarten schrijft, waarin je je mening onder woorden brengt. Wat zou de strekking van jouw brief zijn? Licht je antwoord toe.

Optie A: Er is niets mooiers of meer romantisch dan een liefde die niet wordt beantwoord.
Optie B: Get a life, Maarten!
Optie C: Ik vind jouw gevoelens voor Martha heel herkenbaar/begrijpelijk.
Optie D: Je had Martha met rust moeten laten en op zoek moeten gaan naar een ander meisje.  
Optie F: Zie je dan niet dat je eigenlijk verliefd op je moeder bent?
Optie G: Anders, namelijk …


C

Vergelijk de manier waarop de verliefdheid wordt beschreven in Een vlucht regenwulpen en het boek dat je bij A hebt genoemd.

Vraag 1

Voor welk van de twee hoofdpersonen heb jij het meest begrip? Hoe komt dat?


Vraag 2

Vind je dat Maarten 't Hart mooier of minder mooi over verliefdheid schrijft dan de schrijver van het andere boek? Licht je antwoord toe.


Vraag 3

Welk boek zetten jou het meest aan het denken?  


Vraag 4

Welk boek vond jij beter: Een vlucht regenwulpen of het andere boek?