Een vlucht regenwulpen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Structuur: chronologie

Let op: lees deze opdracht voordat je het boek gaat lezen! Een deel van de opdracht maak je tijdens het lezen.

Een aantal van de leerlingen die hun boekverslag over Een vlucht regenwulpen op scholieren.com hebben geplaatst, geeft aan dat de manier waarop heden en verleden worden afgewisseld soms tot verwarring leidt. Zo schrijf Willem (4 havo): 'Ik vond het beslist een mooi boek, alleen is het wel een rommeltje van flashbacks. Je weet op den duur niet meer of je je nu in het verleden bevindt of in de toekomst en wanneer het werkelijkheid is of wanneer het zich in Maartens hoofd afspeelt.'

Titel Een vlucht regenwulpen
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Structuur: chronologie
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus structuur: chronologie
Je leert de structuur van de roman analyseren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
(Literaire) theorie '(A)chronologisch vertellen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 111-112

A [deze opdracht maak je tijdens het lezen]

Een vlucht regenwulpen bestaat uit een vrij groot aantal korte hoofdstukken. Noteer de titels van deze hoofdstukken en nummer deze, evenals de leeftijd die Maarten op dat moment heeft. Noteer in kolom 3 steeds in één zin de voornaamste gebeurtenissen.
Maak gebruik van de tabel. Laat de laatste kolom nog even open.

hoofdstuk leeftijd Maarten samenvatting in één zin chronologie
1. Mijn zomer 30 jaar Maarten plukt druiven voor Jakob en vertelt waarom hij celbioloog is geworden.
2.
3.
4.

B [deze en de volgende opdrachten maak je als je het boek uit hebt]

Vraag 1

Zet de gebeurtenissen in de chronologische volgorde. Dat doe je door in de laatste kolom een 1 te noteren bij het hoofdstuk waarin de vroegste gebeurtenis (dus uit Maartens jeugd) wordt beschreven. Vervolgens een 2 bij de gebeurtenis die daarop volgt en zo verder.

Vraag 2

Bestudeer de Literaitre theorie.

a. Geef een voorbeeld uit het boek waarin sprake is van 'terugdenken aan het verleden'.
b. Geef een voorbeeld uit het boek waarin sprake is van 'teruggaan in de tijd (een flashback)'.

Vraag 3

In bron 1 staat: 'De lezer krijgt een deel van de voorgeschiedenis gepresenteerd waardoor hij meer over het personage komt te weten en vaak beter begrijpt waarom een personage in het verhaalheden handelt zoals hij handelt.'
Geef drie voorbeelden uit het boek waarin een gebeurtenis uit het verleden het handelen van Maarten in het heden verheldert.

Vraag 4

Begrijp jij de samenhang tussen heden en verleden hierdoor beter of slechter dan wanneer Maarten 't Hart het verhaal gewoon in chronologische volgorde verteld zou hebben?

Vraag 5

Wat is jouw mening over deze manier van vertellen? Vind je het leuk/mooi/interessant/... of juist irritant/onnodig/ingewikkeld/...?
 

C

Vraag 1

Met welk van de volgende uitspraken denk jij dat Maarten 't Hart het het meest eens zou zijn? Licht je antwoord toe aan de hand van een voorbeeld uit het boek.

Optie A: Tijdens je jeugd wordt bepaald hoe je bent en daar moet je het de rest van je leven mee doen.
Optie B: Je jeugd heeft wel veel invloed op hoe je dingen later in je leven ervaart, maar je kunt daar ook zelf invloed op uitoefenen.
Optie C: Iedereen krijgt bij zijn geboorte dezelfde kansen om een gelukkig mens te worden.
Optie D: Een mens verandert continu, dus het maakt niet uit wat voor jeugd je hebt gehad - je krijgt elke dag nieuwe kansen.

Vraag 2

En met welke van de bovenstaande uitspraken ben jij het zelf het meest eens? Licht je antwoord toe.