Een vlucht regenwulpen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Verfilming

Een vlucht regenwulpen is in 1981 verfilmd. Maarten 't Hart zei in een interview zelf over de film: 'Het was een mooie film - het had alleen niet zoveel met het boek te maken.'
In deze opdracht vergelijk je het boek en de film met elkaar.

Titel Een vlucht regenwulpen
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Verfilming
Studielast 3 uur, inclusief het bekijken van de film
Werkvorm individueel of tweetal
Focus verfilming
Je leert een vergelijking te maken tussen het boek en de verfilming ervan.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

Vraag 1

Noteer de titel van een boek waarvan je ook de film hebt gezien.


Vraag 2

Wat vond je beter, het boek of de film? Waardoor kwam dat?


Vraag 3

Denk je dat het uitmaakt wat je het eerst hebt gedaan, het boek lezen of de film kijken? Leg je antwoord uit.


B

Over de film Verborgen gebreken, naar het gelijknamige boek van Renate Dorrestein, zegt een filmkenner iets wat op veel verfilmingen van toepassing zou kunnen zijn:
A De opeenhoping van problemen en trauma's passen beter bij een boek dan bij de verfilming ervan.
B Het boek bevat een ongrijpbaar element dat onmogelijk in beelden te vertalen valt, een element dat de kijker node mist, zelfs als hij niet eens zeker weet wat dat is.
C De filmer had beter moeten weten en het boek het boek moeten laten.

Bekijk de film Een vlucht regenwulpen en beantwoord daarna de volgende vragen:

Vraag 1

Welke problemen en trauma's komen in de film aan bod? Noteer er vier.


Vraag 2

Vind je de problemen en trauma's beter bij een boek dan bij de verfilming passen? Waarom?


Vraag 3

Is er sprake van een 'ongrijpbaar element dat onmogelijk in beelden te vertalen valt'? Zo ja, omschrijf dit element en/of geef daarvan enkele voorbeelden.


Vraag 4

Had de regisseur (Ate de Jong) het boek het boek moeten laten en deze film niet moeten of hoeven maken? Licht je antwoord toe.


C

Wat vind jij van de film als film? Kies ten minste drie beoordelingswoorden en licht je keuze toe aan de hand van of meer voorbeelden uit de film.
Kies uit: indrukwekkend - verdrietig - grappig - saai - verrassend - realistisch - (on)geloofwaardig - moeilijk - herkenbaar - spannend - ontroerend - schokkend - gewoon - origineel - leerzaam - vreemd - anders, namelijk …


D

Vraag 1a

Noteer drie dingen die wel in het boek voorkomen, maar in de film zijn weggelaten. 


Vraag 1b

Waarom denk je dat deze dingen zijn weggelaten in de film?


Vraag 1c

Vind je dat een goede beslissing van de regisseur? 


Vraag 2a

Noteer drie dingen die niet in het boek voorkomen en in de film zijn toegevoegd.


Vraag 2b

Waarom denk je dat de regisseur deze dingen heeft toegevoegd?


Vraag 2c

Vind je dat een goede beslissing? 


Vraag 3a

Noteer drie dingen die in de film in andere opzichten anders zijn dan in het boek.


Vraag 3b

Wat vind je ervan dat de regisseur zich aanzienlijke vrijheden heeft gepermitteerd in zijn verfilming van Een vlucht regenwulpen


Vraag 4

Wat vind jij van de film als verfilming?


E

Wat vond je beter, het boek of de film? Of kun je eigenlijk niet zeggen wat je beter vond, omdat dat een beetje 'appels met peren vergelijken' is? Licht je antwoord toe.