Een vlucht regenwulpen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Afloop

Het kan zijn dat je de afloop van het verhaal niet zo goed begrijpt en/of onbevredigend vindt. Waarschijnlijk ben je niet de enige. Aan de andere kant zullen psychologen, ook als ze nooit een boek lezen, meteen snappen wat er aan de hand is. Zij zullen denken dat er een 'catharsis' heeft plaatsgehad. Catharsis betekent letterlijk 'zuivering, reiniging' en wordt in de psychologie gebruikt om een proces aan te duiden waarbij de patiënt bevrijd wordt van gevoelens die op hem drukken en zijn functioneren belemmeren.
In deze opdracht ga je je verdiepen in de catharsis die Maarten doormaakt.

Titel Een vlucht regenwulpen
Niveau boek 4
Opdracht niveau 4 | Afloop
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus afloop
Je leert reflecteren op de afloop van het verhaal.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

Vraag 1

Vond jij het einde van de roman bevredigend? Licht je antwoord toe.


Vraag 2

Welke van de volgende, hypothetische, aflopen, zou jij bevredigend én geloofwaardig hebben gevonden? Je mag meerdere antwoorden kiezen.

Optie A: Martha gaat scheiden van haar man en trouwt met Maarten.
Optie B: Maarten krijgt een relatie met Martha's zus.
Optie C: Maarten krijgt een relatie met Adrienne.
Optie D: Maarten krijgt een relatie met Bitzius.
Optie E: Maarten verongelukt in de couloir.
Optie F: Maarten verongelukt op de terugweg naar Nederland.
Optie G: Anders, namelijk …

Licht je antwoord toe.


B

De volgende vragen helpen je inzicht te verwerven in het psychologische proces dat Maarten doormaakt. Denk goed over de vragen na. Als je meerdere antwoorden kunt bedenken, noteer ze dan allemaal.
Als het nodig is, herlees je het einde van de roman. 

Vraag 1

Wat betekent het dat Maarten zich Martha's gezicht niet voor de geest kan halen als hij aan haar denkt?


Vraag 2

Waarom krijgt Maarten de dwanggedachte dat hij spoedig zal sterven juist op het moment dat hij een afspraak met Martha's zus heeft gemaakt?


Vraag 3

Wat heeft Maartens laatste droom te maken met zijn val in de couloir?


Vraag 4

Waarom heeft Maarten een vredig gevoel als hij ontwaakt uit zijn droom?


Vraag 5

Wat is (zijn) het (de) trauma(s) waarvan Maarten gezuiverd wordt?


C

Vraag 1

Zou je nu nog hetzelfde antwoord op de A-vraag geven? Licht je antwoord toe.


Vraag 2

Waarschijnlijk kun je nu ook de titel van de roman verklaren. Leg uit op welk(e) aspect(en) van het verhaal de titel betrekking heeft.