Een vlucht regenwulpen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Fictie en werkelijkheid

In bron 1 wordt Maarten 't Hart geïnterviewd door Abdelkader Benali. Daarin vertelt 't Hart dat hij, nadat Een vlucht regenwulpen in het Pools was vertaald, veel brieven ontving van Poolse vrouwen die wel voor hem wilden komen zorgen. Ze dachten dat hij een zielige, eenzame man was. 't Hart moet daar hartelijk om lachen - blijkbaar kijkt hij daar zelf heel anders tegenaan. 

Het is goed mogelijk dat je tijdens het lezen van Een vlucht regenwulpen, net als de Poolse vrouwen, hebt gedacht dat je een waargebeurd verhaal aan het lezen was. Dat is helemaal geen rare gedachte: de hoofdpersoon heet immers, net als de auteur, Maarten, hij is net als Maarten opgegroeid in het Westland en ook nog even oud. 

De werkelijkheid is echter iets minder eenvoudig. Er zijn redenen om Een vlucht regenwulpen te beschouwen als autobiografische roman, maar ook om dat niet te doen. In deze opdracht ga je dieper op deze kwestie in.

Titel Een vlucht regenwulpen
Niveau boek 4
Opdracht niveau 4 | Fictie en werkelijkheid
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus fictie en werkelijkheid
Je leert reflecteren op de vraag wat 'waar gebeurd' inhoudt en of het er voor jou toe doet of iets wel of niet 'waar gebeurd' is.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron uitzendinggemist.net | 'Benali boekt… Een vlucht regenwulpen van Maarten 't Hart'
(Literaire) theorie 'Autobiografische boeken en romans' en 'Romans met autobiografische elementen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 23-28

A

Dacht jij tijdens het lezen dat Een vlucht regenwulpen helemaal, honderd procent waargebeurd is? Licht je antwoord toe. 

B

Bestudeer de Literaire theorie. In deze twee paragrafen wordt het (overigens kleine) verschil geschetst tussen autobiografische romans en werken van auteurs waarin autobiografische elementen zijn verwerkt.

Vraag 1a

I.M. en Schaduwkind zijn volgens de auteurs van bron 2 beide autobiografische romans.

Waarom vindt de criticus Arjan Peters I.M. geen goed boek?


Vraag 1b

Waarom vinden de auteurs van bron 2 Schaduwkind van P.F. Thomése wel een goed boek?


Vraag 1c

Wat is blijkbaar noodzakelijk voor een goede autobiografische roman?


Vraag 2a

Denk je dat lezers van Komt een vrouw bij de dokter gedacht hebben dat de roman autobiografisch is? 


Vraag 2b

Hebben zij gelijk? Waarom?


Vraag 3

L.H. Wiener zegt: 'Het is autobiografies als de kolére, maar tegelijkertijd honderd procent fictie, wat zeg je daarvan?' Wat zeg jij daarvan? Kan dat? Kan een roman autobiografisch én honderd procent fictie zijn?   


Vraag 4a

Jeroen Brouwers zegt in de polemiek over Bezonken rood: 'Ik heb niet gelogen. Ik heb een roman geschreven.'

Wat denk je dat hij daarmee bedoelt?


Vraag 4b

Ben je het met hem eens? Waarom?


C

Vraag 1

Bekijk bron 1. Is Een vlucht regenwulpen volgens jou een autobiografische roman of een roman met autobiografische elementen? Licht je antwoord toe.


Vraag 2

De auteurs van bron 2 stellen: 'Sommige lezers voelen zich bekocht als blijkt dat de roman die ze gelezen hebben niet volledig waarheidsgetrouw is.' Wat is jouw ervaring? Ben jij een van die lezers die zich bekocht voelen? Of maakt het jou niet uit wat er precies wel of niet waargebeurd is? Licht je antwoord toe.