Een vlucht regenwulpen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Nederlandse literatuur

Deze opdracht kun je alleen maken als je al veel Nederlandse romans hebt gelezen.
Je kunt deze opdracht prima in je eentje maken, maar ook samen met iemand anders.
 

Veel leerlingen vinden de Nederlandse literatuur 'niets aan'. Het is te saai, te grof, niet spannend en er zit te veel seks in. Nu klagen leerlingen wel over meer dingen tegen hun docenten, maar het is opvallend dat leerlingen steeds dezelfde bezwaren opperen en ook dat ze vrij eensgezind zijn in hun voorliefde voor Engelse en Amerikaanse literatuur.
In deze opdracht ga je je verdiepen in de vraag of er zoiets bestaat als 'typisch Nederlandse' literatuur en zo ja, welke positie Een vlucht regenwulpen daarin inneemt.

Titel Een vlucht regenwulpen
Niveau boek 4
Opdracht niveau 5 | Nederlandse literatuur
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus Nederlandse literatuur
Je leert reflecteren op onderscheidende kenmerken van Nederlandse literatuur.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl | 'Nederland leest… Maarten 't Hart'
Bron 2 dbnl.org | Ton Anbeek, 'Aanval en afstandelijkheid: een vergelijking tussen Nederlandse en Amerikaanse romans', in: De Gids 144 (1981)

A

Bekijk bron 1: Maarten 't Hart is te gast in DWDD ter gelegenheid van de aankondiging dat Een vlucht regenwulpen centraal staat in de campagne Nederland leest van 2014.
Welke verklaring geeft Maarten 't Hart voor de enorme populariteit van zijn werk in Duitsland?

B

Lees bron 2: een artikel waarin de letterkundige Ton Anbeek ingaat op de verschillen tussen de Nederlandse en Amerikaanse literatuur.

Vraag 1

Wat is volgens Anbeek het belangrijkste verschil tussen de Nederlandse en Amerikaanse literatuur?


Vraag 2

In het slot van Anbeeks artikel staat: 'Aangenomen dat we hier een verschil te pakken hebben dat voor meer Amerikaanse romans (of zelfs 'de' Amerikaanse literatuur) geldt, zoals de twee Nederlandse teksten mogelijk typerend zijn voor de Nederlandse romankunst, hoe is dat verschil dan te verklaren?'
Anbeeks aanname zou je problematisch kunnen vinden: hij baseert deze op drie Amerikaanse romans en twee Nederlandse.
Jij hebt meer Nederlandse boeken gelezen. Vind jij dat Anbeeks keuze voor Een vlucht regenwulpen en Opwaaiende zomerjurken representatief is? Geldt, met andere woorden, wat hij op basis van deze twee romans beweert, voor de gehele Nederlandse literatuur? Geef uitgebreid antwoord en illustreer je antwoorden met voorbeelden.


Vraag 3

Anbeeks verklaring voor het verschil tussen de Nederlandse en Amerikaanse literatuur is dat we in Nederland blijkbaar de opvatting huldigen dat 'wat actueel is, geen kunst is.' Anbeek schreef dit artikel in 1981. Denk of vind jij dat deze opvatting nog steeds overheerst? Licht je antwoord toe aan de hand van een of meer voorbeelden.


C

We keren terug naar Een vlucht regenwulpen: verguisd in Amerika, enorm populair in Duitsland en ondanks de weerzin van leerlingen tegen 'Nederlandse literatuur' ook in Nederland een van de meest gelezen romans. De vraag is of de roman in Nederland om dezelfde reden populair is als in Duitsland.

Vraag 1

Lees enkele boekverslagen over Een vlucht regenwulpen op scholieren.com. Noteer drie aspecten die door meerdere leerlingen positief worden gewaardeerd.

Vraag 2

Neem de volgende zin over en kies de woorden die volgens jou van toepassing zijn:

De populariteit van Een vlucht regenwulpen in Nederland kan wel/niet verklaard worden door het gegeven dat het wel/niet een typisch Nederlandse roman is.
Licht je antwoord duidelijk toe. Betrek ook enkele voorbeelden uit de roman in je toelichting.