Een vlucht regenwulpen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Verwantschap

Als 'chef Boeken' van NRC Handelsblad was Pieter Steinz verantwoordelijk voor beschrijvingen van en schema's over allerlei boeken die tot de wereldliteratuur worden gerekend. De beschrijvingen zijn zo geschreven dat het alleen daarom al een plezier is om te lezen. Steinz is echter verder gegaan door allerlei verbanden te leggen met andere literatuur: hij kijkt naar overeenkomsten in thema en stijl en zelfs naar mogelijke beïnvloeding. Uiteindelijk heeft hij de krantenbijdragen gebundeld tot het prettig leesbare boek Lezen & cetera, gids voor de wereldliteratuur.

Een vlucht regenwulpen komt voor in het schema over Simon Vestdijks De kellner en de levenden, maar is nooit het middelpunt van een schema geweest. Jullie gaan in deze lacune voorzien door samen een samen een schema rondom Een vlucht regenwulpen te maken. Daartoe gebruiken jullie het schema rondom De kellner en de levenden als voorbeeld.

Bestudeer om te beginnen bron 1.

Vraag 1 [een van beiden]

In kolom 1, 'In Maarten 't Harts boekenkast', noteert een van jullie vier titels die van invloed zijn geweest op Een vlucht regenwulpen.

Vraag 2 [een van beiden]

In kolom 2, 'Maarten 't Hart op zijn best', noteert de ander de vier titels van de boeken van Maarten 't Hart die na Een vlucht regenwulpen het meest bekend zijn.

Vraag 3 [samen]

Kolom 3, 'Wat te lezen na 't Harts beste?', heeft drie kopjes. Kopjes die Pieter Steinz in andere schema's heeft gebruikt, zijn bijvoorbeeld:

  • wonderreizen
  • plattelandstragedies
  • literatuur als spel
  • bezetenheid en zelfvernietiging
  • de zieke mens in de romanliteratuur

Bedenk samen drie tussenkopjes (thema's die voorkomen in Een vlucht regenwulpen waarvan jullie vermoeden dat ze ook in veel andere literaire werken voorkomen). Onder elk kopje komen minimaal drie titels.

Vraag 4 [samen]

Net als Pieter Steinz heeft gedaan, vatten jullie elk boek dat in het schema voorkomt samen in één zin. Iemand die Een vlucht regenwulpen heeft gelezen, moet uit deze zin kunnen afleiden wat het verband tussen Een vlucht regenwulpen en de genoemde titel is.

Boven de opdracht vind je een aantal bronnen die je kunt raadplegen. Daarnaast zul je ook zelf een beetje moeten googlen.