Een vlucht regenwulpen: Opdracht

Opdracht niveau 6

Dit is een behoorlijk pittige opdracht. Als je dit kunt, werk je op heel hoog niveau! Je kunt overwegen om deze opdracht deels samen te maken met een medeleerling. Bespreek de opdracht, maak aantekeningen. Vervolgens schrijven jullie elk je eigen beschouwing.

Een aantal motieven en symbolen zijn je bij lezing van Een vlucht regenwulpen waarschijnlijk wel opgevallen: spiegels, ramen, torens, vogels, pleinen etc. Misschien (of misschien ook niet) is het ook opgevallen dat 'tijd' op verschillende manieren een (belangrijke!) rol speelt in het verhaal.

Om je een idee te geven van de complexiteit van de wijze waarop 'de tijd' gestalte en betekenis krijgt in Een vlucht regenwulpen geven we een voorbeeld: 
In de roman komen meerdere keren spiegels voor. In een spiegel kijk je 'vooruit', maar zie je wat er achter je ligt. In een spiegel kun je dus in één en hetzelfde moment en in één oogopslag 'vooruitblikken' en 'terugkijken' en ook nog de spiegel waarnemen. 
(Dit is overigens zeker niet het enige wat je over spiegels in Een vlucht regenwulpen kunt zeggen!)

Titel Een vlucht regenwulpen
Niveau boek 4
Opdracht niveau 6 | Motief: tijd
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus motief: tijd
Je leert het motief 'tijd' herkennen, begrijpen en interpreteren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron Wam de Moor, 'Maarten 't Hart. Een vlucht regenwulpen', in: Lexicon van literaire werken, 1998

Bestudeer eerst bron 1.

Schrijf een beschouwing (minimaal 400 woorden) over de manier waarop 'tijd' gestalte krijgt in Een vlucht regenwulpenen welke invloed dat heeft op de betekenis die je aan de roman als geheel toekent.

Om je te helpen, hebben we een paar steekwoorden genoteerd die je op weg kunnen helpen:
verleden - zonnewijzer - (visioen van) naderende dood - dood van de moeder - (kerk)torens - cirkelbewegingen - spiegel - vertragen/bezweren van de tijd