Grip: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Beoordeling

'Grip gaat over vriendschap, over reizen, over zelfinzicht, over vergankelijkheid en over de vraag of je het leven leidt dat je had willen leiden. Of de keuzes die je maakte wel jouw keuzes waren.' Dit is de tekst die de uitgever op het omslag gezet heeft.
Maar de roman Grip is niet unaniem lovend ontvangen. In de Volkskrant schreef recensente Greta Riemersma uiterst kritisch over het boek. De Groene Amsterdammer was bij monde van Joost de Vries juist erg positief. In deze opdracht ga je onderzoeken in hoeverre recensies jouw oordeel over een boek kunnen kleuren en je gaat tot slot zelf een recensie schrijven.

Titel Grip
Niveau boek 4
Opdracht niveau 5 | Beoordeling
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus beoordeling
Je leert reflecteren op de receptie van een roman.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 1 volkskrant.nl
Bron 2 tzum.info
Bron 3 literairnederland.nl
Bron 4 athenaeum.nl
Bron 5 boekblogger.wordpress.com

A


Vraag 1


Lees je vaak recensies van boeken? Zo ja, in welke kranten of tijdschriften of op welke websites?


Vraag 2


Lees je die recensies vooraf of achteraf?


Vraag 3


Waar vind je (kort) enige informatie over zulke boekbeoordelingen?


Vraag 4


Welke redenen kun je noemen om een beoordeling te lezen? En waarom zou je dat juist niet doen? Noem enkele voor- en nadelen als je een recensie vooraf of achteraf leest.


Vraag 5


Ben je zelf wel eens geneigd om je oordeel over een roman in een (soort) recensie weer te geven? Voor wie zou je zo’n recensie schrijven? En waar kun je jouw recensie publiceren?


B


Vraag 1


Welke elementen van een boek komen vrijwel altijd in een beoordeling aan de orde?


Vraag 2


Hoe is een recensie doorgaans opgebouwd? Of is er geen standaardstructuur voor dit type tekst of artikel?


Vraag 3


Welke verschillen kun je noemen tussen beoordelingen in kranten/tijdschriften als de NRCde Volkskrant en De Groene Amsterdammer enerzijds en die op websites anderzijds?


C


Onder Bronnen vind je vijf uiteenlopende beoordelingen van Grip. Kies er drie.Vraag 1


Noteer kort per recensie wat jij ervan vindt.


Vraag 2


Zijn deze drie recensies heel verschillend?


Vraag 3


In hoeverre ben je het eens met wat erin staat?


D

Je gaat nu zelf een recensie schrijven van ca. 400 woorden. Denk goed na over de inhoud en de opbouw; wat je bij opdracht B hebt gedaan, kan je hierbij helpen.
Verwerk in je tekst duidelijk wat jij zelf van het boek vindt. Het is belangrijk dat je je eigen mening geeft.

E

Nu je je eigen recensie hebt geschreven kun je deze vraag beantwoorden: in hoeverre is jouw oordeel gekleurd door wat je over het boek gelezen hebt?
Dat kun je bijvoorbeeld doen door na te gaan of jouw recensie anders zou zijn geweest als je deelopdracht D gedaan had vóór A, B en C. Schrijf een korte reactie van ca. 100 woorden waarin je de vraag beantwoordt.