Grip: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Verwijzingen

In Grip komt enkele malen een kernachtig zinnetje voor uit een liedje van Van Morrison.

Titel Grip
Niveau boek 4
Opdracht niveau 5 | Verwijzingen
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus verwijzingen
Je leert de betekenis onderkennen van belangrijke verwijzingen in een verhaal.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 1 De tekst komt uit het nummer ‘Sweet thing’, te vinden op Astral weeks (1968); zie YouTube. Voor wie dat interesseert: Hozier heeft dit nummer gecoverd; zie YouTube.
Bron 2 volkskrant.nl | interview met Stephan Enter

A


Vraag 1


Herlees de passage waarin dat zinnetje voor het eerst voorkomt: blz. 17.


Vraag 2


Uit dat fragment wordt nog niet duidelijk wat dat zinnetje nu precies wil zeggen.
Luister naar het lied waarin het voorkomt via bron 1; ook de tekst vind je daar. Zo leer je de context kennen. Wat voor betekenis hecht je aan die zin?


B


Herlees het fragment waarin opnieuw naar het zinnetje verwezen wordt, blz. 120 ('Hij vroeg zich af of …') tot blz. 124 ('’God’, zei ze bitter, terwijl ze wegkeek, ‘dat je het niet eens een kans durft te geven.').
Krijgt het zinnetje een andere betekenis, nu je deze context – een cruciale passage uit het boek – erbij hebt gelezen? Zo ja, welke?


C


Vraag 1


Lees het eerste stukje van het interview van Arjan Peters met Stephan Enter (bron 2).
Enter verwijst naar een derde fragment waarin het zinnetje ‘verstopt zit’. Wat is het verschil in context?


Vraag 2


Hoe beoordeel je nu de betekenis van het zinnetje in de roman als geheel?