Het huis van de moskee: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thema (grondmotief)

Liefde op het eerste gezicht. Oftewel: de eerste indruk kan allesbepalend zijn. Bij de eerste kennismaking met Het huis van de moskee zie je de afbeelding op de voorkant. Maar wat zie je eigenlijk? Een leerling op scholieren.com schrijft: 'Je ziet twee stukjes van twee huizen, en een landschap tussen de huizen door. Het laat het huis [van de moskee] zien.'

Titel Het huis van de moskee
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Thema (grondmotief)
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus thema (grondmotief)
Je leert reflecteren op het thema (grondmotief)
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 martinkers-foto.nl | foto's van Martin Kers op zijn eigen website; als je even wacht komt vanzelf de foto voorbij die op de voorkant van Het huis van de moskee is afgebeeld.
Bron 2 dutchimage.nl | meer werk van Martin Kers

Vraag 1


Hoe zou jij beschrijven wat er op de voorkant (linksboven op deze pagina) te zien is? Gebruik hiervoor maximaal 40 woorden.


Vraag 2


Op de bladzijde na de titelpagina wordt informatie over de 'omslagillustratie' gegeven. Neem deze exact over.


Vraag 3


Bekijk de foto's op de website van Martin Kers en die in het beeldarchief van Dutch Image (bron 1 en 2). Wat vind je ervan? Wat valt je op?   


Vraag 4


Welke overeenkomsten zie jij tussen 'Dijkcoupure' (of 'View through dykes around the polder') en het verhaal van Het huis van de moskee?


Vraag 5


Bestudeer de Literaire theorie over het thema (of grondmotief) van een roman. Probeer vervolgens het thema van Het huis van de moskee zo te formuleren dat de omslagillustratie er goed bij aansluit.   


Vraag 6


Als je nu opnieuw zou moeten beschrijven wat er op de voorkant te zien is (vergelijk je antwoord op vraag 1), hoe zou je dat dan doen?

(Literaire) theorie

'Grondmotief', in: Joke van Balen, e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 114.