Het huis van de moskee: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Stijl

'Howeeda trilde in zijn pyjama, maar kon nog altijd niet geloven dat ze hem echt wilden executeren, hij dacht dat het een poging was om hem bang te maken. De voetstappen van Galgal klonken op de gang. Even later gebaarde hij naar de bewakers, die meteen op een afstand voor Howeeda gingen staan."Positie!" beviel Galgal luid als een legerofficier.De bewakers knielden op de grond en richtten hun geweren op Howeeda."Ik ben onschuldig!" riep Howeeda opeens met trillende stem. "Ik wil een advocaat!"' 

Dit dramatische hoogtepunt vind je op p. 287, inclusief de taalfout 'beviel'. Is het de enige fout in het Nederlands die de 'allochtoon' Kader Abdolah in deze roman heeft gemaakt?

Titel Het huis van de moskee
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Stijl
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert stijl analyseren en beoordelen
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 youtube.com | 'Koefnoen - Kader Abdolah'
Bron 2 deleesclubvanalles.nl | Jona Lendering, 'Het huis van de moskee. Een Iraans verhaal in het Nederlands' (22 december 2005)
Bron 3 nl.wikipedia.org | 'Gabriel García Marquéz'

Vraag 1


Om te beginnen bestudeer je de Literaire theorie over stijl. En om in de stemming te komen kun je het Koefnoen-filmpje met Kader Abdolah even bekijken (bron 1).   


Vraag 2


Meestal wordt Abdolah geprezen om zijn eenvoudige, maar suggestieve stijl. Zie bijvoorbeeld de bespreking op deleesclubvanalles.nl (bron 2), waarin veel aandacht wordt besteed aan Abdolahs taalgebruik.   


Vraag 2a


Kies een hoofdstuk uit de roman en herlees het met speciale aandacht voor de taal en stijl. Noteer minstens vier dingen die je opvallen aan Abdolahs taalgebruik.


Vraag 2b


Hoe zou jij zelf Abdolahs stijl karakteriseren? Probeer zo precies mogelijk te verwoorden wat jij kenmerkend voor Abdolah vindt.     


Vraag 3


Shahbal schrijft zijn oom (p. 409): 'Ik heb mijn schrijftaal veranderd, maar ik heb altijd getracht om de poëtische geest van onze mooie oude taal een plek te geven in mijn verhalen.' Er wordt wel gezegd dat we in deze woorden in feite de stem van Kader Abdolah zelf horen. In hoeverre vind jij dat de uitspraak van Shahbal op de roman Het huis van de moskee van toepassing is? (Maximaal 75 woorden.)   


Vraag 4


De citaten uit de recensies op de achterkant van het boek prijzen alledrie de manier waarop Abdolah zijn verhaal heeft verteld. Geef een korte reactie op deze citaten. Als de naam Márquez je niets zegt: zie bron 3.

(Literaire) theorie

'Stijl' in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129.